Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaPmgPrototype (Globální Pmg prototyp)

Popis:
Objekt slouží pro uložení globálního objektu PmgPrototype. Globální objekt PmgPrototype má stejný název jako Objekt PmaPmgPrototype a lze ho použít jako prototyp pro jakýkoliv objekt PmgInstance v aplikaci.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Tento objekt lze založit v objektu: PmgPrototypes (PmaGlobal). V tomto objektu jich může být založeno více.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice