Promotic

Objekt PmaString (Textový řetězec)

Popis:
Objekt představuje jednu textovou hodnotu typu String. Takto definovaná hodnota je proměnnou systému PROMOTIC, kterou lze použít odkudkoliv ve skriptu a může být také sdílena například pomocí DDE jinými aplikacemi.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmaData.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidává jednu proměnnou do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
DdeClientEnabledPovolení/zákaz sdílení hodnoty objektu jako DDE klient
IsReadOnlyZjistí, zda objekt je jen pro čtení
TitleTextový řetězec charakterizující podrobněji hodnotu tohoto objektu
ValueTextová hodnota tohoto objektu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onValueWriteVyvolá se po zápisu hodnoty do tohoto objektu
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ŘetězecNastavení základních parametrů
DDEDefinice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Viz také:
- PmaNumber (objekt)
- PmaData (objekt)
- PmaDataTable (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmString -> PmaString
© MICROSYS, spol. s r. o.