Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaString (Textový řetězec)

Popis:
Objekt představuje jednu textovou hodnotu typu String. Takto definovaná hodnota je proměnnou systému PROMOTIC, kterou lze použít odkudkoliv ve skriptu a může být také sdílena například pomocí DDE jinými aplikacemi.

Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmaData.

 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Tento objekt přidává jednu proměnnou do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
DdeClientEnabled Povolení/zákaz sdílení hodnoty objektu jako DDE klient
IsReadOnly Zjistí, zda objekt je jen pro čtení
Title Textový řetězec charakterizující podrobněji hodnotu tohoto objektu
Value Textová hodnota tohoto objektu
Události:
onValueWrite Vyvolá se po zápisu hodnoty do tohoto objektu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Řetězec Nastavení základních parametrů
DDE Definice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Viz také:
- PmaNumber (objekt)
- PmaData (objekt)
- PmaDataTable (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmString -> PmaString
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice