Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onValueWrite - událost objektu PmaString

Popis:
Událost je vyvolána po zápisu hodnoty do tohoto objektu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaString objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Change - (Boolean) Nabývá následujících hodnot:
true - Pokud Old <> New
false - Pokud Old = New
pEvent.New - (String) Hodnota vlastnosti Value po posledním zápisu do této vlastnosti.
pEvent.Old - (String) Hodnota vlastnosti Value před posledním zápisu do této vlastnosti.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Change)
Pm.Debug("new value = " + pEvent.New);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice