Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DdeClientEnabled - vlastnost objektu PmaString

Popis:
Nastaví/vrací, zda tento objekt komunikuje pomocí DDE jako klient.
Syntaxe:
Boolean DdeClientEnabled
Hodnoty:
true (přednastaveno) - objekt komunikuje pomocí DDE
false - objekt nekomunikuje pomocí DDE
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost má smysl pouze pokud je v kartě "DDE" tohoto objektu nastavena komunikace pomocí DDE a to jako klient (ve spuštěné aplikaci pak lze touto vlastností komunikaci zakázat nebo opětovně spustit).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = pMe.Pm("/String0");
var bDdeEnabled = oString.DdeClientEnabled;
// nebo
oString.DdeClientEnabled = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice