Promotic

DdeClientEnabled - vlastnost objektu PmaString

Popis:
Nastaví/vrací, zda tento objekt komunikuje pomocí DDE jako klient.
Syntaxe:
Boolean DdeClientEnabled
Hodnoty:
true (přednastaveno) - objekt komunikuje pomocí DDE
false - objekt nekomunikuje pomocí DDE
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost má smysl pouze pokud v kartě "DDE" tohoto objektu je nastavena komunikace pomocí DDE a to jako klient (ve spuštěné aplikaci pak lze touto vlastností komunikaci zakázat nebo opětovně spustit).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = pMe.Pm("/String0");

var bDdeEnabled = oString.DdeClientEnabled;   // Čtení z vlastnosti
oString.DdeClientEnabled = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.