Promotic

Title - vlastnost objektu PmaString

Popis:
Textový řetězec charakterizující podrobněji hodnotu tohoto objektu.
Syntaxe:
String Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Nadpis" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = pMe.Pm("/String0");
var sTitle = oString.Title;
// nebo
oString.Title = "Title test";
© MICROSYS, spol. s r. o.