Update cookies preferences
Promotic

Title - vlastnost objektu PmaString

Popis:
Textový řetězec charakterizující podrobněji hodnotu tohoto objektu.
Syntaxe:
String Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Nadpis" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = pMe.Pm("/String0");

var sTitle = oString.Title;   // Čtení z vlastnosti
oString.Title = "Title test";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.