Promotic

IsReadOnly - vlastnost objektu PmaString

Popis:
Zjistí, zda objekt je jen pro čtení.
Syntaxe:
Boolean IsReadOnly
Hodnoty:
true - Pokud objekt je jen pro čtení.
false - V jiném případě
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jen pro čtení" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = pMe.Pm("/String0");
if (! oString.IsReadOnly)
{
oString.Value = "Test";
}
© MICROSYS, spol. s r.o.