Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsReadOnly - wlaściwość obiektu PmaString

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt jest tylko do odczytu.
Składnia:
Boolean IsReadOnly
Wołanie:
b = oString.IsReadOnly
Wartości:
true - Jeżeli obiekt jest tylko do odczytu
false - W innym przypadku
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tylko do odczytu" niniejszego obiektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice