Update cookies preferences
Promotic

IsReadOnly - właściwość obiektu PmaString

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt jest tylko do odczytu.
Składnia:
Boolean IsReadOnly
Wartości:
true - Jeżeli obiekt jest tylko do odczytu.
false - W innym przypadku
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tylko do odczytu" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = pMe.Pm("/String0");
if (! oString.IsReadOnly)
{
oString.Value = "Test";
}
© MICROSYS, spol. s r.o.