Promotic

DdeClientEnabled - właściwość obiektu PmaString

Opis:
Ustawia/zwraca, czy obiekt ten komunikuje przy pomocy DDE jako klient.
Składnia:
Boolean DdeClientEnabled
Wartości:
true (domyślnie) - obiekt komunikuje przy pomocy DDE
false - obiekt nie komunikuje przy pomocy DDE
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ma sens tylko jeżeli w karcie "DDE" tego obiektu jest ustawiona komunikacja przy pomocy DDE a to jako klient (w uruchomionej aplikacji można przy pomocy tej właściwości komunikację zabronić lub ponownie uruchomić).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = pMe.Pm("/String0");

var bDdeEnabled = oString.DdeClientEnabled;   // Odczyt z właściwości
oString.DdeClientEnabled = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.