Promotic

Value - właściwość obiektu PmaString

Opis:
Wartość tekstowa tego obiektu.
Składnia:
String Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość początkowa" tego obiektu.
 
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość). Niniejszą właściwość można także zmieniać w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = pMe.Pm("/String0");
var value = oString.Value;
// lub
oString.Value = "Test";
© MICROSYS, spol. s r. o.