Update cookies preferences
Promotic

Value - vlastnost objektu PmaString

Popis:
Textová hodnota tohoto objektu.
Syntaxe:
String Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Počáteční hodnota" tohoto objektu.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností). Tuto vlastnost lze změnit v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = pMe.Pm("/String0");

var sVal = oString.Value;   // Čtení z vlastnosti
oString.Value = "Test";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.