Promotic

onValueWrite - zdarzenie obiektu PmaString

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zapisaniu wartości do tego obiektu.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaString obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Change - (Boolean) [do odczytu] Uzyskuje następujące wartości:
true - Jeżeli Old <> New
false - Jeżeli Old = New
pEvent.New - (String) [do odczytu] Wartość właściwości Value po ostatnim zapisie do tej właściwości.
pEvent.Old - (String) [do odczytu] Wartość właściwości Value przed ostatnim zapisem do tej właściwości.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.Change)
{
Pm.Debug("NewValue=" + pEvent.New);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.