Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Title - wlaściwość obiektu PmaString

Opis:
Łańcuch tekstowy szczegółowiej charakteryzujący wartośc tego obiektu.
Składnia:
String Title
Wołanie:
s = oString.Title
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tytuł" niniejszego obiektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice