Update cookies preferences
Promotic

Title - właściwość obiektu PmaString

Opis:
Łańcuch tekstowy szczegółowiej charakteryzujący wartość tego obiektu.
Składnia:
String Title
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tytuł" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = pMe.Pm("/String0");

var sTitle = oString.Title;   // Odczyt z właściwości
oString.Title = "Title test";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.