Promotic

GetOwnedByType - metoda objektu PmaObject

Popis:
Vrací pole referencí na vnořené objekty zadaného typu ve stromu Pma objektů.
Syntaxe:
Array GetOwnedByType(String sClass, Long nMode)
Parametry:
sClass(String) Název typu objektu. Například "PmaPanel".
nMode(Long) Rozsah požadovaných vnořených objektů.
0 - pouze podobjekty první úrovně vnoření
1 - podobjekty všech úrovní vnoření
Vrácená hodnota:
objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript.
Příklad:
Získá pole referencí na všechny objekty PmaPanel v celém stromu ve všech úrovních a iterace tímto polem
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow;
var arr = pMe.Pm("/").GetOwnedByType("PmaPanel", 1);
var nCount = arr.GetSize(1);
for (iRow = 0; iRow < nCount; iRow++)
{
Pm.Debug(arr.GetItem(iRow).Name);
}

Historie:
Pm8.02.15: Opravená chyba: Metoda vracela i objekt, nad kterým byla volána.
Pm8.01.07: Opravená chyba: Metoda vracela v runtime i zakázané objekty (viz konfigurátor "Zakázat objekt při spuštění aplikace").
© MICROSYS, spol. s r.o.