Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Modbus"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego Komunikacja poprzez protokół Modbus.

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmModbusSl - Minimalny zestaw obiektu PmaComm: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmModbusSl
- PmCharServer skonfigurowany jako Modbus slave serwer - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmCharServer skonfigurowany jako Modbus slave serwer
- PmModbus - AMiT moduły DMM (Modbus RTU) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Komunikacja poprzez protokół Modbus RTU z IO modułami AMiT serii PLC DMM.
Nawigacja:
 
 
- KNX
- Modbus
 
 
- OPC
- S7
- SMS
© MICROSYS, spol. s r.o.