Promotic

Konfiguracja wstępna "PmModbusMr - Emerson Smart Whireless Gateway moduły (Modbus TCP/IP) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Komunikacja poprzez protokół Modbus TCP/IP z urządzeniem Emerson.

Konfiguracja wstępna wytworzy dane statycznie powiązane z danymi czasowymi w stałych rejestrach Wireless Gateway. Oraz dane jednego urządzenia do niego podłączonego pod określonym adresie Modbus.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Modbus".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


W obiekcie PmaComm o nazwie "Comm" są ustawione parametry komunikacji (Adres sieciowy, ...).
Obiekt PmaCommGroup o nazwie "data" posiada w karcie "Parametry" zdefiniowane Parametry specjalne (patrz PmModbusMr - Driver do komunikacji poprzez protokół Modbus Master). W karcie "Dane" pozycje są importowane przy pomocy rozszerzenia danych pozycji zdefiniowanych w obiekcie PmaData (patrz ExtComm).

Obiekt PmaPanel służy do wyświetlenia nastawów komunikacji pomiędzy aplikacją a podłączonym urządzeniem. Posiada sekcję z nagłówkiem. Ta kolorystycznie pokazuje stan oraz jakość wejść oraz wyjść podłączonego urządzenia. W trzech kolumnach znajdują się złożone obiekty PmgBox. Wspólnym dla tych obiektów jest to, że posiadają identyczny parametr dinx. Parametr określa indeks (kolejność) dal danych własnej konkretnej grupy (AI, DI, DO). Obiekty wżłobione wykorzystają parametr ten do podłączenia z bieżącymi danymi . Według swego przeznaczenia oraz stanu danych obiekty te wyświetlają wartości, nazwę lub kolorystycznie jakość i wartość. W kolumnie dla cyfrowych wyjść są ponadto włożone dwa przyciski ON oraz OFF, którymi można te wyjścia sterować.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "CommEmerson"
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zamknij połączenie po każdej transmisjiOpcja ta ustawi równocześnie dwa następujące konfiguratory:
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji
Zamknij połączenie po każdej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Zamknij połączenie po każdej transmisji
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nazwa podłączonego urządzenia
Adres Modbus określa się w skróconym kształcie (adres - 40000), na przykład: adres rzeczywisty to 40010, ale wprowadzić należy tylko 10. Jedno urządzenie może udostępniać kilka wartości. Wprowadź adresy Modbus dla wymaganych wartości.
Adres rejestru Modbus - PVJedno urządzenie może udostępniać kilka wartości. Wprowadź adresy Modbus dla wymaganych wartości.
Adres rejestru Modbus - SVJedno urządzenie może udostępniać kilka wartości. Wprowadź adresy Modbus dla wymaganych wartości.
Adres rejestru Modbus - TVJedno urządzenie może udostępniać kilka wartości. Wprowadź adresy Modbus dla wymaganych wartości.
Adres rejestru Modbus - QVJedno urządzenie może udostępniać kilka wartości. Wprowadź adresy Modbus dla wymaganych wartości.
Wytwórz panel w przypadku danych testowychWytworzy panel do śledzenia i statystyki wartości komunikacji
Nazwa panelaWyświetlona w nagłówku i tytule panela


Jeżeli podłączone urządzenie posiada więcej niż 8 wejść lub wyjść, wtedy dla tej ilości jest konieczne wytworzoną konfigurację wstępną w następujący sposób zmienić:
- dodać odpowiednią pozycję danych do obiektu PmaData
- dodaną pozycję danych zmienić w ExtComm oraz ustawić odpowiedni ItemId
- poprzez kopiowanie w panelu dodać nowy odpowiedni PmgBox oraz w jego parametrze dinx zmienić wartość

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- PmModbusMr - Emerson Smart Whireless Gateway moduły (Modbus TCP/IP) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.