Promotic

Konfiguracja wstępna "PmModbus - AMiT moduły DMM (Modbus RTU) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Komunikacja poprzez protokół Modbus RTU z IO modułami AMiT serii PLC DMM.. Patrz Komunikacja z modułamni WW od firmy AMiT.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Modbus".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaComm oraz dane dla wymaganej ilości analogowych i cyfrowych wyjść oraz wejść. Dalej jest wytworzony panel ze złożonymi Pmg obiektami do wyświetlenia ich stanów. To umożliwia określać wymaganą ilość dla konkretnego podłączonego urządzenia.

Konfiguracja wstępna jest wytworzona dla łącza szeregowego Modbus RTU. Moduły wykorzystują do komunikacji łącze RS485. Należy sprawdzić parametry komunikacji (ustawienie adresu urządzenia, numer portu, szybkość transmisji, parytet, ...). Opis ustawienia na modułach opisuje producent w swej dokumentacji. Parametry komunikacji w aplikacji PROMOTIC są zdefiniowane w Ustawienie parametrów łącza szeregowego obiektu PmaComm oraz Parametry obiektu PmaCommGroup.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


W obiekcie PmaComm o nazwie "Comm" są ustawione parametry komunikacji (Port szeregowy, Prędkość transmisji ...).
Obiekt PmaCommGroup o nazwie "data" posiada w karcie "Parametry" zdefiniowane Parametry specjalne (patrz PmModbusMr - Driver do komunikacji poprzez protokół Modbus Master). W karcie "Dane" pozycje są importowane przy pomocy rozszerzenia danych pozycji zdefiniowanych w obiekcie PmaData (patrz ExtComm). Pojedyńcze Dane odpowiadają swą strukturą, nazwą oraz notatką wybranemu typu urządzeniu.

Niektóre typy modułów wejść wyjść (DMM-DI24) umożliwiają wykorzystanie dowolnego z binarnych wejść również jako licznik włączeń (counter). W tym trybie można wartości nie tylko odczytywać ale również zapisywać (zerować counter). W dokumentacji producenta urządzenia są zamiesszczone szczególowe specyfikacje oraz ograniczenia.

Ta konfiguracja wstępna nie jest przeznaczona dla modułów typu DMM-FCx. Te w Modbus komunikacji wspierają tylko odczyt/zapis pod konkretny adres registra o konkretnym znaczeniu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "CommAMiT_DMM"
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm potrafi komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji" zostanie ustawiony na daną wartość.
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Adres modułu I/OAdres urządzenia w sieci Modbus.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Domyślny adres urządzenia" zostanie ustawiony na daną wartość.
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Ilość wejść analogowychUmożliwia wprowadzić ilość według typu urządzenia
Ilość wejść cyfrowychUmożliwia wprowadzić ilość według typu urządzenia
Ilość wejść cyfrowych wykorzystanych jako counterUmożliwia wprowadzić ilość według typu urządzenia
Ilość wyjść cyfrowychUmożliwia wprowadzić ilość według typu urządzenia

Historia:
Pm8.00.10: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- PmModbus - AMiT moduły DMM (Modbus RTU) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.