Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "PmModbusMr - AMiT moduły DMM (Modbus RTU) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Komunikacja poprzez protokół Modbus RTU z IO modułami AMiT serii DMM. Patrz Komunikacja z modułamni WW firmy AMiT.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / Modbus protokół komunikacyjny".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt komunikacji PmComm oraz dane dla wymaganej ilości analogowych i cyfrowych wyjść oraz wejść. Dalej zostanie wytworzony panel ze złożonymi elementami graficznymi do wyświetlenia ich stanów. To umożliwi określać wymaganą ilość dla konkretnego podłączonego urządzenia.
 
Konfiguracja wstępna jest wytworzona dla łącza szeregowego Modbus RTU. Moduły wykorzystują do komunikacji łącze RS485. Należy sprawdzić parametry komunikacji (ustawienie adresu urządzenia, numer portu, predkość bitowa, parytet, ...). Sposób ustawienia na modułach opisuje producent w swej dokumentacji. Ustawienia parametrów komunikacji w aplikacji PROMOTIC są zdefiniowane w Ustawienie parametrów łącza szeregowego obiekcie PmComm oraz Parametry obiekcie PmCommData.
 
- Konfiguracja wstępna wytworzy obiekt typu PmFolder zawierający obiekt PmComm z obiektem podległym PmCommData i następujące obiekty: PmPanel, PmData.
- Konfiguracja wstępna panelu (obiektu PmPanel) jest wytworzona w ten sposób, że funkcjonuje również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do jej funkcjonowania nie jest konieczny.
 
W obiekcie PmComm o nazwie Comm są ustawione parametry komunikacji (Port szeregowy, Prędkość transmisji ...).

Obiekt PmCommData o nazwie data posiada w zakładce Parametry zdefiniowane Parametry specjalne (patrz PmModbusMr - Driver do komunikacji poprzez protokół Modbus Master). W zakładce Dane pozycje są importowane przy pomocy rozszerzenia danych elementów zdefiniowanych w obiekcie PmData (patrz ExtComm). Pojedyńcze Dane odpowiadają swą strukturą, nazwą oraz notatką wybranemu typu urządzeniu.

 
Niektóre typy modułów wejść wyjść (DMM-DI24) umożliwiają wykorzystanie dowolnego z binarnych wejść również jako licznik włączeń (counter). W tym trybie można wartości nie tylko odczytywać ale również zapisywać (zerować counter). W dokumentacji producenta urządzenia są zamiesszczone szczególowe specyfikacje oraz ograniczenia.
 
Ta konfiguracja wstępna nie jest przeznaczona dla modułów typu DMM-FCx. Te w Modbus komunikacji wspierają tylko odczyt oraz zapis pod konkretny adres registra o konkretnym znaczeniu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "CommAMiT_DMM"

Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.

Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort. Wartość można stwierdzić metodą GetProtParam(""SerPort"").

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy.

Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można następnie wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmComm.OpenPort).
Modem - Obiekt jest przeznaczony do transmisji poprzez łącze komutowane (za pośrednictwem obiektu PmModem). Port szeregowy jest przzydzialany przy pomocy metody PmModem.SetPmComm lub konfiguratoru Obiekt PmComm w obiekcie PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).

Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeden PmComm komunikuje się poprzez COM1, to następny PmComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3,..) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Adres modułu I/OWażny adres urządzenia w ramach sieci MODBUS.

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmCommData > Parametry > Parametry specjalne > Domyślny adres PLC

Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacji PROMOTIC będzie odczytywać bieżące dane z komunikacji. Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmCommData > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]
Ilość wejść analogowychMożliwość wprowadzenia ilości w zależności od typu urządzenia
Ilość wejść cyfrowychMożliwość wprowadzenia ilości w zależności od typu urządzenia
Ilość wejść cyfrowych wykorzystanych jako counterMożliwość wprowadzenia ilości w zależności od typu urządzenia
Ilość wyjść cyfrowychMożliwość wprowadzenia ilości w zależności od typu urządzenia
Navigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice