Promotic

Konfiguracja wstępna "PmModbusMr - Minimalny zestaw obiektu PmaComm"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmModbusMr.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Modbus".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna umożliwia wybrać dwa rodzaje podłączenia urządzenia z komputerem:
- poprzez Ethernet
- po łączu szeregowym komputera (RS232/RS485..)

W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj działa bez dalszych ustawień. W innym przypadku jest konieczne stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz patrz również PmModbusMr - Driver do komunikacji poprzez protokół Modbus Master..
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "CommModbus"
Typ komunikacji
Sieciowa komunikacja TCP/IP (domyślnie)
Komunikacja szeregowa
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako IPv4 adres (np. 192.168.0.15) lub jako nazwa komputera (np. server11).
IPv4 adres 127.0.0.1 to adres lokalny danego komputera.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zamknij połączenie po każdej transmisjiOpcja ta ustawi równocześnie dwa następujące konfiguratory:
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji
Zamknij połączenie po każdej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Zamknij połączenie po każdej transmisji
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm potrafi komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji" zostanie ustawiony na daną wartość.
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParzystośćWybór parzystości. Jest konieczny wybór wartości odpowiedniej dla urządzenia, z którym ma odbywać się komunikacja.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Parity.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Parzystość" zostanie ustawiony na daną wartość.
NO (żaden)
ODD (nieparzysty)
EVEN (parzysty)
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wytworzyć podobiekt PmaCommGroup
Domyślny adres urządzeniaAdres urządzenia w sieci Modbus.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Domyślny adres urządzenia" zostanie ustawiony na daną wartość.
Bazowe adresy danychTutaj sąwprowadzane adresy początku obszaru danych (Bo, Bi, Ro, Ri).
Adresy tych obszarów są wstępnie ustawione na 0 (jeżeli nie zostanie wybrana konfiguracja wstępna dla określonego urządzenia - patrz Konfiguracje wstępne / Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Modbus). Dla różnych rodzajów PLC adresy te mogą być inne (np. adresy często nie rozpoczynają się od 0 lecz od 1 lub 40001, itd.).
Podczas komunikacji "Adres pozycji danych" jest obliczony jako suma względnego adresu pozycji (określone w identyfikatorze ItemId) i bazowego adresu obszaru.
Maksymalna ilość zmiennych odebrana w jednej wiadomościDla każdego obszaru (Bo,Bi,Ro,Ri) określana jest maksymalna ilość zmiennych, które mogą być transmitowane w jednej wiadomości. Warości te są zależne od typu sterownika, z którym komunikujemy (niektóre sterowniki PLC wspierają transmisję "małej ilości" rejestrów w jednej wiadomości, inne zaś wspierają większą ilośćrejestrów) - informacja ta jest zawarta w dokumentacji sterownika lub należy to stwierdzić metodą "prób i błędów".
Wstępnie ustawionymi wartościami są 64 dla Bo oraz Bi, 32 dla Ro oraz Ri (jeżeli nie zostanie wybrana konfiguracja wstępna dla określonego urządzenia - patrz Konfiguracje wstępne / Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Modbus).
Wstępnie ustawiona wartości są bardzo niskie. Poprzez zwiększenie tych wartości (jeżeli dane urządzenie umożliwia to) można osiągnąć przyspieszenie komunikacji, ponieważ wymagane dane mogą być transmitowane przy pomocy mniejszej ilości wiadomości komunikacyjnych.

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- PmModbusMr - Minimalny zestaw obiektu PmaComm
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.