Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmCharServer skonfigurowany jako Modbus slave serwer - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmCharServer - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Modbus".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Ta konfiguracja wstępna można zastosować jako emulator rzeczywistego urządzenia, które komunikuje się przy pomocy protokołu Modbus. Zakłada się, że w aplikacji jest już skonfigurowany driver komunikacyjny PmModbusMr, który oczekuje danych w obszarach danych, z wymaganą funkcją i pod określonym adresem rejestru.
W celu jest potrzebne, żeby:
- w driverze PmModbusMr w konfiguratorze "Adres sieciowy" został tymczasowo ustawiony adres 127.0.0.1
- w obiekcie Data w folderze "CommModbusSlave" znajdowały się zmienne, które będą oferowane do PmModbusMr.
- w obiekcie Data w folderze "CommModbusSlave" znajdowały się metody SetBo, SetRo, GetBo, GetBi, GetRo, GetRi. W nich konieczne jest rozszerzenie polecenia switch dla odpowiednich typów zgodnie z istniejącym wzorcem.
- Panel służy do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmChar. Podczas wytwarzania aplikacji z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania element ten jest zawsze funkcjonalny. Element ten nie działa w trybie freeware PmFree.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "CommModbusSl"
Numer portu TCP/UDPNumer portu Ethernet dla danej komunikacji.
Typ transmisji EthernetSprecyzowanie typu protokołu Ethernet.
TCP (domyślnie) - Umożliwia transmisję nieograniczonej ilości danych z zapewniną kontrolą. Dane są transmitowane po częściach w tzw. pakietach.
UDP - Umożliwia transmisję danych tylko ograniczonej wielkości (często tylko do 500 bajtów). Transmisja danych jest bardzo szybka.
Odczytane dane będą zawsze tylko w jednym pakiecieJeżeli jest zaznaczone, wtedy zakłada się, że cała zawartość odebranej wiadomości zawsze zmieści się do jednego pakietu IP.
Ustawienie to ma wpływ na optymalizację prędkości odczytu:
Po odbiorze jednego pakietu zostanie on zawsze zakończony bez oczekiwania na timeout (określony w konfiguratorze "Timeout transmisji jednego pakietu [ms]").
Wielkość pakietów określa dana sieć. Może to być np. 521 bajtów, 1024 bajtów itd.
Maksymalna ilość znaków w odbieranej wartości
Wytwórz panel w przypadku danych testowychWytworzy panel do śledzenia i statystyki wartości komunikacji
Nazwa panelaWyświetlona w nagłówku i tytule panela

Historia:
Pm9.00.22: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- PmCharServer skonfigurowany jako Modbus slave serwer - Zestaw komunikacji z danymi i panelem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.