Promotic

Komunikacja poprzez protokół Modbus

Typy protokołów komunikacyjnych Modbus:
1. Modbus TCP/IP - klasyczny Ethernet TCP/IP o szybkości 10/100 Mbit/s.
2. Modbus RTU - szeregowy binarny protokół typu Master/Slave
3. Modbus ASCII - szeregowy ASCII protokół typu Master/Slave
4. JBUS - ograniczony zbór wiadomości komunikacyjnych typu Modbus RTU
5. MODBUS PLUS - deterministyczny token LAN, protokół peer to peer, 1Mbit/s.


Wszystkie protokoły posiadają wspólne usługi oraz funkcje (np. 03-Read Holding Registers (Read Output Registers), itd.), wykorzystują jednak inne ramki transmisyjne o różnych sposobach adresowania poszczególnych urządzeń.

Protokół komunikacyjny Modbus można zastosować dla urządzeń:
Modicon, Telemecanique, ABB AC31, Honeywell, Beckhoff, ADAM, Hypel, Tronic Control, mierniki ciepła oraz wiele innych

1. Modbus TCP/IP

Chodzi o sieciowy protokół - klasyczny Ethernet TCP/IP o szybkości 10/100 Mbit/s (wystarcza standardowa karta sprzętowa Ethernet). Zasada komunikacji (1Master x nSlave) jest taka sama jak w przypadku Modbus RTU.
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Transmisję danych do systemu PROMOTIC można również wykonać przy pomocy komunikacyjnego OPC serwera, który dostarcza na przykład firma Schneider Electric. (patrz Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy Schneider Electric).
Notatka: Firma Schneider Electric dostarcza także konwertery sprzętowe (bridges) o różnych konwersjach: MB/MB+, MB/Ethernet, MB+/Ethernet (wszystkie działają w obu kierunkach transmisji).

2. Modbus RTU

Szeregowy binarny protokół komunikacyjny. Jest standardem komunikacyjnym, który stał się szeroko wykorzystywanym i wspiera go cały szereg producentów sterowników i innych wykorzystywanych urządzeń. Chodzi o protokół sieciowy typu 1Master x nSlave. Urzędzeń Slave może być najwyżej 254.
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

3. Modbus ASCII

Szeregowy ASCII protokół komunikacyjny. Protokół jest podobny do protokołu Modbus RTU, jednak zawartość binarna jest transformowana na zwykłe znaki ASCII. Nie jest tak często stosowanym jak Modbus RTU.
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

4. JBUS

Szeregowy protokół JBUS jest częścią zbioru wiadomości komunikacyjnych protokołu Modbus RTU, który wykorzystuje najczęściej wykorzystywane wiadomości protokołu Modbus typu odczyt/zapis danych (wspiera wiadomości typu 1-8,11-12,15-17). Ilość stacji Slave jest ograniczona najwyżej do 32. Drivery komunikacyjne Modbus w systemie PROMOTIC wspierają wszystkie wiadomości protokołu JBUS.

5. MODBUS PLUS

Chodzi o sieciowy protokół komunikacyjny (deterministyczny token LAN). Wszystkie stacje w sieci są równorzędne (dostęp peer-to-peer). ModbusPlus wspiera w sieci maks. 64 stacji i przenosi pomiędzy nimi informacje szybkością 1Mbit/sec.
Do komunikacji poprzez protokół ModbusPlus jest konieczne wyposażyć stację PC specjalną sprzętową kartą sieciową (np. od firmy Schneider Electric). Transmisję danych do systemu PROMOTIC można wykonywać przy pomocy komunikacyjnego OPC serwera, który dostarcza także firma Schneider Electric.
© MICROSYS, spol. s r.o.