Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja ze sterownikami PLC Modicon

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC ze sterownikami PLC Modicon od firmy Schneider-Electric (http://www.schneider-electric.pl) można zastosować na przykład następujące sposoby:
 

Komunikacja protokołem Modbus

Sterowniki PLC Modicon umożliwiają komunikację poprzez protokół Modbus. Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: PmModbusMr - Driver do komunikacji protokołem Modbus Master.
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:
Dla tego drivera jest zalecane następujące ustawienie konfiguratorów:
- PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Bazowe adresy danych:
- bazowa adres "Bo = Coil/output bits" = 0 (dla starych typów PLC = 1)
- bazowa adres "Bi = Input bits" = 0 (dla starych typów PLC = 10001)
- bazowa adres "Ro = Holding/output registers" = 0 (dla starych typów PLC = 40001)
- bazowa adres "Ri = Input registers" = 0 (dla starych typów PLC = 30001)
- PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Maks. ilość zmiennych odebrana w jednej wiadomości:
- maks. ilość "Bo = Coil/output bits" = 64
- maks. ilość "Bi = Input bits" = 64
- maks. ilość "Ro = Holding/output registers" = 32
- maks. ilość "Ri = Input registers" = 4

Komunikacja przy pomocy OPC serwera

Dla tych sterowników można także wykorzystać OPC serwer (na przykład od firmy Schneider-Electric) - patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC. Aplikacja PROMOTIC w takim przypadku będzie komunikować się jako klient przy pomocy interfejsu OPC.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice