Promotic

Komunikacja ze sterownikami PLC Modicon

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC ze sterownikami PLC Modicon od firmy Schneider-Electric (http://www.schneider-electric.pl) można zastosować na przykład następujące sposoby:

Komunikacja poprzez protokół Modbus

Sterowniki PLC Modicon umożliwiają komunikację poprzez protokół Modbus. Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
Dla tego drivera jest zalecane następujące ustawienie konfiguratorów:
- PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Bazowe adresy danych:
- Bazowa adres "Bo = Coil/output bits" = 0 (dla starych typów PLC = 1)
- Bazowa adres "Bi = Input bits" = 0 (dla starych typów PLC = 10001)
- Bazowa adres "Ro = Holding/output registers" = 0 (dla starych typów PLC = 40001)
- Bazowa adres "Ri = Input registers" = 0 (dla starych typów PLC = 30001)
- PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Maksymalna ilość zmiennych odebrana w jednej wiadomości:
- Maksymalna ilość "Bo = Coil/output bits" = 64
- Maksymalna ilość "Bi = Input bits" = 64
- Maksymalna ilość "Ro = Holding/output registers" = 32
- Maksymalna ilość "Ri = Input registers" = 4

Komunikacja przy pomocy OPC serwera

Dla tych sterowników można także wykorzystać OPC serwer (na przykład od firmy Schneider-Electric) - patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC.
Aplikacja PROMOTIC w takim przypadku będzie komunikować się jako klient przy pomocy interfejsu OPC.
© MICROSYS, spol. s r.o.