Promotic

Komunikacja z miernikami kalorymetryczny Scylar

Scylar II jest miernik kalorymetryczny, którego producentem jest firma Hydrometer GmbH (Niemcy).

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Jeżeli jest wymagany odczyt tylko niektórych danych z tego miernika, wtedy jest dogodne stosowanie obiektu PmaCommGroup. W nim (lub przy pomocy rozszerzenia danych ExtComm) można określić zmienne tylko dla wymaganych danych. Wartość konfiguratora "ItemId" może być na przykład: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", itd.
Miernik jednak posiada kilka danych, które nie są zawarte w standardowej wiadomości, tzn. w obszarze "M1". Do uzyskania następnych takich danych można zastosować obszar "Ic" i za niem wprowadzić numer wiadomości. Na przykład "sa254.Ic15.Energy", "sa1.Ic4.TemperFor", itd.
© MICROSYS, spol. s r.o.