Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja z miernikami kalorymetryczny SCYLAR

SCYLAR II jest miernikiem kalorymetrycznym, którego producentem jest firma Hydrometer GmbH (Niemcy).
 
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: PmMBus - Driver do komunikacji protokołem M-BUS.
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:
 
Jeżeli jest wymagany odczyt tylko niektórych danych z tego miernika, wtedy jest dogodne stosowanie obiektu PmaCommGroup. W nim (lub przy pomocy rozszerzenia danych ExtComm) można określić zmienne tylko dla wymaganych danych. Wartość konfirugatora ItemID może być na przykład: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", itd.

Miernik jednak posiada kilka danych, które nie są zawarte w standardowej wiadomości, tzn. w obszarze "M1". Do uzyskania następnych takich danych można zastosować obszar "Ic" i za niem wprowadzić numer wiadomości. Na przykład "sa254.Ic15.Energy", "sa1.Ic4.TemperFor", itd.


Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice