Promotic

Komunikacja z miernikami ciepła INMAT (Czechy)

Mierniki przepływu i ilości ciepła INMAT produkuje firma:
ZPA Nová Paka, a.s.
Czechy
http://www.zpanp.cz

Według sposobu komunikacji rozróżniamy następujące mierniki INMAT:

INMAT57

Miernik INMAT57 dysponuje opcjonalnym interfejsem RS-485 lub RS-232 z protokołem Modbus lub z interfejsem M-BUS.
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

INMAT66 oraz INMAT51

Komunikacja systemu PROMOTIC z miernikami INMAT66/51 jest realizowana przy pomocy komponentu PROMOTIC: PmInmat66 - Driver do komunikacji z miernikami ciepła INMAT66/51.

Patrz również: Konfiguracja wstępna "PmInmat66 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem dla mierniki ciepła INMAT"

INMAT64 oraz INMAT65

Chodzi o starsze typy mierników ciepła, które nie posiadają możliwości adresowania, to znaczy, że nie posiadają wbudowany protokół sieciowy (chodzi o typ komunikacji punkt-punkt).
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Mierniki INMAT64/65 są urządzeniami typu Master z punktu widzenia komunikacji. Urządzenia te periodycznie wysyłają wiadomość (dane) po linii komunikacyjnej w przybliżonym okresie co 5 sec.
© MICROSYS, spol. s r.o.