Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja z miernikami ciepła INMAT (Czechy)

Mierniki przepływu i ilości ciepła INMAT produkuje firma:

ZPA Nová Paka, a.s.

Czechy

http://www.zpanp.cz

 
W zależności od sposobu komunikacji rozróżniamy następujące mierniki INMAT:
 

INMAT57

Miernik INMAT57 dysponuje opcjonalnym interfejsem RS-485 lub RS-232 z protokołem Modbus lub z interfejsem M-BUS.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

INMAT66 oraz INMAT51

Komunikacja systemu PROMOTIC z miernikami INMAT66/51 może być zrealizowana przy pomocy komponentu PROMOTIC: PmInmat66 - Driver do komunikacji z miernikami ciepła INMAT66/51.
 
Patrz również: Konfiguracja wstępna "PmInmat66 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem dla mierniki ciepła INMAT"

INMAT64 oraz INMAT65

Chodzi o starsze typy mierników ciepła, które nie posiadają możliwości adresowania, to znaczy, że nie posiadają wbudowany protokół sieciowy (chodzi o komunikację typu punkt-punkt).

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

 
Mierniki INMAT64/65 są urządzeniami typu MASTER z punktu widzenia komunikacji, urządzenia te okresowo wysyłają wiadomość (dane) po linii komunikacyjnej w przybliżonym okresie co 5 sec.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice