Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja ze sterownikami PLC Moeller

Ze sterownikami Moeller można komunikować się:
- poprzez protokół SUCOMA: łącze szeregowe, połączenie typu punkt-punkt, protokół wspierany na porcie do programowania we wszystkich sterownikach Moeller.
- poprzez protokół SUCONET: łącze szeregowe, połączenie typu Master x Slave, w sterownikach Moeller konieczna karta sieciowa z wsparciem SUCONET.
- w sieci Ethernet (TCP/IP): poprzez konwerter sprzętowy CoBox.
- poprzez modem telefoniczny: poprzez protokół SUCOMA

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC ze sterownikami Moeller można zastosować następujące drivery komunikacyjne:

 

1. OPC serwer

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC ze sterownikami Moeller można zastosować OPC serwer, który jest zabezpieczony przy pomocy klucza sprzętowego.

OPC serwer potrafi komunikować się ze sterownikami Moeller następująco:

- po łączu szeregowym komputera (poprzez protokół SUCOMA).
- przy pomocy modemu telefonicznego.
- protokół TCP/IP (przy pomocy urządzenia sprzętowego CoBox).

Komunikację w sieci Ethernet można zrealizować przy pomocy konwertera sprzętowego CoBox - dla przetworzenia protokołu szeregowego SUCOMA na protokół TCP/IP. Dalsze informacje - patrz pomoc techniczna.

 

Warunki handlowe:

Zastosowanie obiektu PmOpcClient wymaga zakup licencji PmOpcClient. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

2. DDE serwer - przestarzały sposób

DDE serwer umożliwia komunikację przy pomocy protokołów SUCOMA oraz SUCONET. Chodzi o komunikację szeregową.

DDE serwer można ustawić jako Master (najczęstsze rozwiązanie) lub Slave.

Uwaga: DDE serwer umożliwia komunikację tylko poprzez jeden port komunikacyjny na PC (można wybrać COM1 lub COM2).


Wsparcie techniczne:

FELTEN & Guilleaume Elektrotechnika spol. s r.o.

617 00 BRNO, Hněvkovského 65, telefon: +420 543 247 955

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice