Promotic

Komunikacja ze sterownikami PLC Allen Bradley od firmy Rockwell Automation

Możliwości komunikacji ze sterownikami PLC Allen Bradley od firmy Rockwell Automation:

Protokół DF1

Chodzi o protokół komunikacyjny przeznaczony dla łącza szeregowego (RS232/RS422).
Protokół umożliwia komunikację Full-duplex (typ połączenia punkt-punkt, RS232) lub Half-duplex (1Master x nSlave) z adresacją stacji PLC.
Ten protokół jest wspierany przez sterowniki PLC, które pracują z obszarami danych (DataFile), na przykład: SLC500, MicroLogix, itd.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Protokół Ethernet/IP

Jest założony na architekturze NetLinx, ktera jest zastosowana również w sieciach DeviceNet oraz ControlNet. Ethernet/IP jest zarządzany niezależną organizacją ODVA, która zajmuje się również DeviceNet.
Ten protokół jest wspierany przez sterowniki PLC, które pracują z obiektami danych (w odróżnieniu od obszarów danych dla protokołu DF1).
Na przykład chodzi o sterowniki PLC: Micro820, ControlLogix, CompactLogix, SoftLogix, DriveLogix, GuardLogix, Micro850, Micro870 itd.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Następnym sposobem komunikacji poprzez protokół Ethernet/IP jest zastosowanie oprogramowania OPC serwer RSLinks OEM AB.

Protokół Modbus

Modbus jest standardowym, bardzo często wykorzystywanym protokołem dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego (sterownik PLC jest Slave).
- Protokół Modbus RTU jest wspierany przez na przykład: Micro820, MicroLogix 1200/1100/1500.
- Protokół Modbus TCP/IP jest wspierany przez na przykład: Micro820, Micrologix1400.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Protokół ASCII

Chodzi o dowolnie ustawialny znakowy protokół komunikacyjny przeznaczony dla łącza szeregowego (RS232/RS422).
Protokół ten wspierają niektóre sterowniki PLC, na przykład: Micro820, CompactLogix (na drugim porcie łącza szeregowego), MicroLogix 1100/1200/1500, itd.
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Protokół DH+

Wspiera najwyżej 64 węzłów, 230 kB/s (SLC 501 do 3 nie potrafią).
Jest to wewnętrzny protokół Allen-Bradley.
Do komunikacji aplikacji PROMOTIC można zastosować dwa sposoby:

1) Sprzętowa karta komunikacyjna: Chodzi o kartę sprzętową PkTX do szyny PCI do komputera
Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z tą kartą można zastosować OPC serwer RSLinks OEM AB - patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC.
2) Konwerter zewnętrzny DF1/DH+: Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z tym konwerterem można zastosować driver komunikacyjny PmABradleyDF1.

Protokół DH485

Chodzi o protokół komunikacyjny przeznaczony dla łącza szeregowego.
Wspiera maks. 32 węzłów, 19 kB/s (multi-master = komunikacja każdy s każdym).
Jest to wewnętrzny protokół Allen-Bradley.
Do komunikacji aplikacji PROMOTIC można zastosować dwa sposoby:

1) Sprzętowa karta komunikacyjna: Opis patrz protokół DH+.
2) Konwerter zewnętrzny DF1/DH485: (np. 1747-UIC lub starszy 1770-KF3). Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z tym konwerterem można zastosować driver komunikacyjny PmABradleyDF1.
© MICROSYS, spol. s r.o.