Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja z miernikami i regulatorami od firmy Orbit Merret

Firma Orbit Merret s.r.o. (http://www.merret.cz, Czechy) zajmuje się rozwojem, produkcją, serwisem oraz sprzedażą cyfrowych mierników panelowych i konwerterów, czujników.
 
Urządzenia od firmy Orbit Merret wspierają komunikację poprzez protokół Modbus lub prostym protokołem ASCII. Chodzi na przykład o następujące urządzenia:
- PLC OMC 8000
- Wejście wielofunkcyjne OM 402/502/602 z 4/5/6-miejscowym wyświetleniem
- 4-miejscowy uniwersalny PID regulator OM 402PID
 

Komunikacja protokołem Modbus

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: PmModbusMr - Driver do komunikacji protokołem Modbus Master.
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:
- Wymienione urządzenia wspierają protokół Modbus RTU ze standardowymi parametrami komunikacyjnymi:
- Parzystość: NO (żaden)
- PLC OMC 8000 wspiera również protokół Modbus TCP/IP.
- Cała udostępniana pamięć jest rozdzielona na Holding registry 4xxxx o adresacji typu:
Odpowiednikiem adresu 0000 jest rejestr 40001 w poleceniu i w pamięci udostępnianej.
Odpowiednikiem adresu 0001 jest rejestr 40002 w poleceniu oraz adresie %MW3.2 w pamięci udostępnianej.
Odpowiednikiem adresu 0002 jest rejestr 40003 w poleceniu oraz adresie %MW3.4 w pamięci udostępnianej. itd.
- Dane można odczytywać/zapisywać za pomocą następujących funkcji Modbus:
- Funkcje dla odczytu:
03-Read Holding Registers (Read Output Registers)
- Funkcje dla zapisu:
06-Preset Single Register (Write 1 Register)
16-Preset Multiple Registers (Write n Registers)
 

Komunikacja protokołem ASCII

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:

Historia:
Pm8.02.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice