Promotic

Komunikacja z miernikami Kamstrup MULTICAL

Mierniki MULTICAL (typy 801, 601, 401, III, Compact, ...) od firmy Kamstrup. Wspierana szybkość transmisji jest 300/2400 Bd.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:

Z powodu oszczędzania baterii mierniki często przełączają się do stanu uśpienia i przed rozpoczęciem komunikacji jest konieczne je obudzić. Obudzenie można najczęściej wykonać przez ustawienie konfiguratora "Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisji" na wartość 1 (lub więcej, najlepiej chyba na 2) oraz konfiguratora "Timeout odbioru odpowiedzi" na wartość od 500 do 1000 ms. Wtedy pierwsze wysłanie wiadomości spowoduje "obudzenie" miernika i kolejne powtórzenie wiadomości już przebiegnie poprawnie.

Jeżeli jest wymagany odczyt tylko niektórych danych z tego miernika, wtedy jest dogodne stosowanie obiektu PmaCommGroup. W nim (lub przy pomocy rozszerzenia danych ExtComm) można określić zmienne tylko dla wymaganych danych. Wartość konfiguratora "ItemID" może być na przykład: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", itd.

Z góry ustawione typy wiadomości dla obiektu PmaCommMsg:
- Odczyt wartości pomiaru (MULTICAL): starsza wersja miernika bez dalszego określenia typu
W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS Energy (energia akumulowana [GJ]), Volume (objętość akumulowana [m3]), TimeCounter (licznik godzin [day]), TemperForward (Temperatura wejścia [°C]), TemperReturn (Temperatura wyjścia [°C]), TemperDiff (Różnica temperatur [°C]), Power (moc bieżąca [kW]), Flow (przepływ bieżący[m3/h]), ReadEnergy (ostatnio odczytana energia [GJ]), ReadVolume (ostatnio odczytana objętość [m3]), ReadDate (data oraz czas ostatniego odczytu), Date (bieżąca data oraz czas) i inne wartości (PeakPower, INFO, TAR2/3, TL2/3, InA/B, ProgramNo, Config, m3xTfor/ret, CoolEnergy, YearsPeekPower).
- Odczyt wartości pomiaru (MULTICAL III / MULTICAL Compact / MULTICAL 401-66-0S):
Takie same jak w poprzedniej wiadomośći z wyjątkiem ostatnich czterech wartości (bez m3xTfor/ret, CoolEnergy, YearsPeekPower).
- Odczyt wartości pomiaru (MULTICAL 401-66-0P / MULTICAL 601 / MULTICAL 801):
Pozycje danych są podobne jak w poprzedniej wiadomości. Pozycji jest jednak większa ilość, na przykład FabricNr (Numer fabryczny miernika), PowerMax, FlowMax, itd.
© MICROSYS, spol. s r. o.