Update cookies preferences
Promotic

Komunikacja z miernikami Kamstrup MULTICAL

Mierniki MULTICAL (typy 801, 601, 401, III, Compact, ...) od firmy Kamstrup. Wspierana szybkość transmisji jest 300/2400 Bd.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:

Z powodu oszczędzania baterii mierniki często przełączają się do stanu uśpienia i przed rozpoczęciem komunikacji jest konieczne je obudzić. Obudzenie można najczęściej wykonać przez ustawienie konfiguratora "Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisji" na wartość (lub więcej, najlepiej chyba na 2) oraz konfiguratora "Timeout odbioru odpowiedzi" na wartość od 500 do 1000 ms. Wtedy pierwsze wysłanie wiadomości spowoduje "obudzenie" miernika i kolejne powtórzenie wiadomości już przebiegnie poprawnie.

Jeżeli jest wymagany odczyt tylko niektórych danych z tego miernika, wtedy jest dogodne stosowanie obiektu PmaCommGroup. W nim (lub przy pomocy rozszerzenia danych ExtComm) można określić zmienne tylko dla wymaganych danych. Wartość konfiguratora "ItemId" może być na przykład: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", itd.

Z góry ustawione typy wiadomości dla obiektu PmaCommMsg:
- Odczyt wartości pomiaru (MULTICAL): starsza wersja miernika bez dalszego określenia typu
W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS Energy (energia akumulowana [GJ]), Volume (objętość akumulowana [m3]), TimeCounter (licznik godzin [day]), TemperForward (Temperatura wejścia [°C]), TemperReturn (Temperatura wyjścia [°C]), TemperDiff (Różnica temperatur [°C]), Power (moc bieżąca [kW]), Flow (przepływ bieżący[m3/h]), ReadEnergy (ostatnio odczytana energia [GJ]), ReadVolume (ostatnio odczytana objętość [m3]), ReadDate (data oraz czas ostatniego odczytu), Date (bieżąca data oraz czas) i inne wartości (PeakPower, INFO, TAR2/3, TL2/3, InA/B, ProgramNo, Config, m3xTfor/ret, CoolEnergy, YearsPeekPower).
- Odczyt wartości pomiaru (MULTICAL III / MULTICAL Compact / MULTICAL 401-66-0S):
Takie same jak w poprzedniej wiadomośći tylko z wyjątkiem ostatnich czterech wartości (bez m3xTfor/ret, CoolEnergy, YearsPeekPower).
- Odczyt wartości pomiaru (MULTICAL 401-66-0P / MULTICAL 601 / MULTICAL 801):
Pozycje danych są podobne jak w poprzedniej wiadomości. Pozycji jest jednak większa ilość, na przykład FabricNr (Numer fabryczny miernika), PowerMax, FlowMax, itd.
© MICROSYS, spol. s r.o.