Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja z miernikami Danfoss INFOCAL-5

Miernik INFOCAL-5 od firmy Danfoss. Został zaprojektowany do oprogramowania przyrządów SONOCAL do fakturacyjnych pomiarów energii cieplnej lub chłodzącej (w zakresie temperatur do 170 C i z przepływem do 25000 m3/h). Jest wyposażony w pamięć na 24 miesięcy. Wspierana szybkość transmisji 300/600/1200/2400 Bd dla łącza szeregowego oraz 300/600 Bd dla łącza optycznego.
 
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: PmMBus - Driver do komunikacji protokołem M-BUS.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:

 
Jeżeli jest wymagany odczyt tylko niektórych danych z tego miernika, wtedy jest dogodne stosowanie obiektu PmaCommGroup. W nim (lub przy pomocy rozszerzenia danych ExtComm) można określić zmienne tylko dla wymaganych danych. Wartość konfirugatora ItemID może być na przykład: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", itd.

Do odczytu wartości miesięcznych można zastosować identyfikator z obszaru "Ia" a za nim wprowadzić indeks miesiąca (128=bieżący miesiąc, 129=poprzedni miesiąc, ... 152= miesiąc sprzed dwu lat). Na przykład "sa254.Ia128.Energy", "sa254.Ia129.Energy", itd.

 
Z góry ustawione typy wiadomości dla obiektu PmaCommMsg:
- Odczyt wartości pomiaru:

W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS CustomerNr (numer identyfikacyjny klienta), Energy (energia akumulowana [GJ]), Volume (objętość akumulowana [m3]), Power (bieżąca moc [kW]), Flow (bieżący przepływ [m3/h]), TemperForward (Temperatura wejścia [°C]), TemperReturn (Temperatura wyjścia [°C]), TemperDiff (Różnica temperatur [°C]), OnTime (ilość dni od włączenia), Date (bieżąca data oraz czas), Error (patrz notatka powyżej).

- Odczyt wiadomości miesięcznych (Lista miesięczna):

W karcie "Dane-wysłanie" znajdują się zmienne: Address (adres miernika), MonthIndex (indeks miesiąca (128=bieżący miesiąc, 129=poprzedni miesiąc, ... 152= miesiąc sprzed dwu lat))

W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS CustomerNr (numer identyfikacyjny klienta), Energy (energia akumulowana [GJ]), Volume (objętość akumulowana [m3]), Tariff1 (energia[GJ] lub OnTime[dny]), Tariff2 (energia[GJ] lub OnTime[dny]), CounterA (energia lub objętość całkowita), CounterB (energia lub objętość całkowita), PeekValue (moc [kW] lub przepływ [m3/h]), OnTime (ilość dni od włączenia), Date (data oraz czas historii), Error (patrz notatka powyżej), MonthIndex (indeks miesiąca),


Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice