Promotic

Komunikacja z miernikami Danfoss INFOCAL-5

Miernik INFOCAL-5 od firmy Danfoss. Został zaprojektowany do oprogramowania przyrządów SONOCAL do fakturacyjnych pomiarów energii cieplnej lub chłodzącej (w zakresie temperatur do 170 C i z przepływem do 25000 m3/h). Jest wyposażony w pamięć na 24 miesięcy. Wspierana szybkość transmisji 300/600/1200/2400 Bd dla łącza szeregowego oraz 300/600 Bd dla łącza optycznego.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Jeżeli jest wymagany odczyt tylko niektórych danych z tego miernika, wtedy jest dogodne stosowanie obiektu PmaCommGroup. W nim (lub przy pomocy rozszerzenia danych ExtComm) można określić zmienne tylko dla wymaganych danych. Wartość konfiguratora "ItemId" może być na przykład: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", itd.
Do odczytu wartości miesięcznych można zastosować identyfikator z obszaru "Ia" a za nim wprowadzić indeks miesiąca (128=bieżący miesiąc, 129=poprzedni miesiąc, ... 152= miesiąc sprzed dwu lat). Na przykład "sa254.Ia128.Energy", "sa254.Ia129.Energy", itd.

Z góry ustawione typy wiadomości dla obiektu PmaCommMsg:
- Odczyt wartości pomiaru:
W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS CustomerNr (numer identyfikacyjny klienta), Energy (energia akumulowana [GJ]), Volume (objętość akumulowana [m3]), Power (bieżąca moc [kW]), Flow (bieżący przepływ [m3/h]), TemperForward (Temperatura wejścia [°C]), TemperReturn (Temperatura wyjścia [°C]), TemperDiff (Różnica temperatur [°C]), OnTime (ilość dni od włączenia), Date (bieżąca data oraz czas), Error (patrz notatka powyżej).
- Odczyt wiadomości miesięcznych (Lista miesięczna):
W karcie "Dane-wysłanie" znajdują się zmienne: Address (adres miernika), MonthIndex (indeks miesiąca (128=bieżący miesiąc, 129=poprzedni miesiąc, ... 152= miesiąc sprzed dwu lat))
W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS CustomerNr (numer identyfikacyjny klienta), Energy (energia akumulowana [GJ]), Volume (objętość akumulowana [m3]), Tariff1 (energia[GJ] lub OnTime[dzień]), Tariff2 (energia[GJ] lub OnTime[dzień]), CounterA (energia lub objętość całkowita), CounterB (energia lub objętość całkowita), PeekValue (moc [kW] lub przepływ [m3/h]), OnTime (ilość dni od włączenia), Date (data oraz czas historii), Error (patrz notatka powyżej), MonthIndex (indeks miesiąca),
© MICROSYS, spol. s r.o.