Update cookies preferences
Promotic

Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy Satchwell

Firma Satchwell dostarcza DDE serwer do komunikacji z własnymi sterownikami. Aplikacja PROMOTIC może przy pomocy komunikacji DDE połączyć się z tym serwerem i w ten sposób potrafi komunikować się z tymi sterownikami. W tej chwili nie posiadamy informacji, kto dostarcza OPC serwer do tych urządzeń.

Z urządzeniami od firmy Satchwell można również komunikować poprzez protokół SatchNet. Prosta definicja tego protokołu umożliwia wykorzystanie w systemie PROMOTIC: PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.
© MICROSYS, spol. s r.o.