Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy Satchwell

Firma Satchwell dostarcza DDE serwer do komunikacji z własnymi sterownikami. Aplikacja PROMOTIC może przy pomocy komunikacji DDE połączyć się z tym serwerem i w ten sposób komunikować się z tymi sterownikami. W tej chwili nie posiadamy informacji, kto dostarcza OPC serwer do tych urządzeń.
 
Z urządzeniami od firmy Satchwell można również komunikować protokołem SatchNet. Prosta definicja tego protokołu umożliwia wykorzystanie w systemie PROMOTIC: PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice