Promotic

Komunikacja z regulatorami Landis&Gyr

Według sposobu komunikacji można rozdzielić regulatory Landis&Gyr do 2 grup:
1. Landis&Gyr typu PRV1 oraz PRV2 - komunikacja przy pomocy drivera komunikacyjnego PmChar.
2. Landis&Gyr typu PRU1, PRU2 oraz RWP - komunikacja przy pomocy wewnętrznego protokołu Landis&Gyr.


Oby dwa typy komunikacji mają wspólne poniższe właściwości:
Regulatory Landis&Gyr nie mogą być adresowane, chodzi o typ komunikacji punkt-punkt. Jednak przed każdy Landis&Gyr można umieścić specjalny konwerter zewnętrzny, który umożliwi adresację i konwersję linii na komunikację sieciową RS485.
Komunikacja jest realizowana przez PG port do programowania. Dane w Landis&Gyr nie posiadają stałą adresację i nawet przy względnie małej zmianie w programie w Landis&Gyr dochodzi do zmiany adresacji zmiennych w Landis&Gyr. Wiadomości komunikacjyne, które zapewniają zapis do Landis&Gyr, mogą przy nie uwzględnieniu nawet niepozornych zmian w rozłożeniu adresów Landis&Gyr spowodować destrukcję programu w Landis&Gyr. Destrukcja ta może być bezpowrotna !! i w tym wypadku nie pomoże nawet reset Landis&Gyr !! Z tego powodu jest bardzo ważne znać dokładne rozłożenie adresów w Landis&Gyr.

Komunikacja przy pomocy OPC serwera od firmy MC Control

OPC serwer tej firmy to driver komunikacyjny do stacji Landis&Gyr serii PLC UNIGYR–RWP80 oraz PRU2 10.64b. Regulatory można podłączyć po łączu szeregowym komputera RS232 lub poprzez Ethernet. Pakiet instalacyjny OPC serwera jest dostępny na stronach dostawcy (http://www.mccontrol.cz). Licencja OPC serwera jest zabezpieczona przy pomocy klucza sprzętowego. Bez klucza sprzętowego funkcjonalność serwera na jednej stacji jest ograniczona do 1 godziny.

Transmisja danych przy pomocy łącza zeregowego RS232:
Transmisja danych poprzez RS232 umożliwia podłączenie najwyżej jednej stacji RWP80 podłączonej do jednego łącza szeregowego. Połączenie następnej stacji wymaga zawsze nowego portu komunikacyjnego.

Transmisja danych poprzez Ethernet:
Stacja jest podłączona przy pomocy konwertera Ethernet/RS-232. Do jednego TCP portu można podłączyć kilka stacji, adres stacji jest określony adresem IP w sieci.

Warunki handlowe:
- OPC serwer (Producent: MC Control, spol. s r.o., Doubravice nad Svitavou, Czechy, http://www.mccontrol.cz, info@mccontrol.cz).
- Zastosowanie OPC (driver komunikacyjny PmOpcUaClient lub obiekt PmaOpcDaClient) wymaga zakup licencji "PmOPC". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.

Komunikacja przy pomocy OPC serwera dla PROFIBUS

Regulator typu PRU można wyposażyć kartą do komunikacji PROFIBUS. Z takim regulatorem można następnie komunikować się na przykład przy pomocy OPC serwera od firmy Siemens.

Komunikacja z regulatorami PRV1 oraz PRV2

Komunikacja z regulatorami Landis&Gyr typu PRV1 oraz PRV2 odbywa się w systemie PROMOTIC przy pomocy drivera komunikacyjnego PmChar. W celu komunikacji sieciowej (po RS485) jest konieczne wyposażenie każdej stacji Landis&Gyr sprzętowym konwerterem umożliwiającym adresację.

Komunikacja typu punkt-punkt:
Regulator Landis&Gyr moża być naprogramowany z punktu widzenia komunikacji jako Slave (tzn. oczekuje na otrzymanie wezwania komunikacyjnego=wiadomości z PC). To jest najczęstszy i zalecany przypadek wykonania komunikacji ze stacjami Landis&Gyr w aplikacji. Regulator Landis&Gyr jednak może być również naprogramowany jako Master (tzn. sam transmituje dane po linii komunikacyjnej); lub może być wykorzystana kombinacja obu trybów.
Jako przykład komunikacji typu punkt-punkt istnieje do dyspozycji przykład, gdzie komputer jest typu Master a stacja Landis&Gyr typu Slave. Patrz: Konfiguracja wstępna "PmChar - Komunikacja z regulatorami Landis&Gyr PRV1". Przykład jest wykorzystany driver komunikacyjny PmChar.

Komunikacja sieciowa:
Komunikację ze stacjami Landis&Gyr typu PRV1 oraz PRV2 można także wykorzystywać na łączu RS485 przy pomocy inteligentnych konwertorów sprzętowych, które umożliwiają:
- adresację regulatorów Landis&Gyr.
- zabezpieczenie protokołu Landis&Gyr przez sumę kontrolną.
- konwersja sygnałów RS232 na RS485 - umożliwia w ten sposób podłączenie aż do 32 regulatorów Landis&Gyr na jedną linię komunikacyjną RS485.

Komunikacja z regulatorami PRU1/PRU2/RWP przy pomocy biblioteki DLL

Komunikacja z regulatorami Landis&Gyr typu PRU1, PRU2 oraz RWP przebiega poprzez siciowy interfejs przemysłowy RS485 przy pomocy konwertera sprzętowego umożliwiającego adresację i programu driver komunikacyjny (biblioteka DLL) następująco:
1. Po stronie stacji Landis&Gyr komunikacja odbywa się poprzez port PG (RS232). Przed każdą stację Landis&Gyr jest konieczne ulokować inteligentny konwerter sprzętowy. Konwerter sprzętowy wykonuje:
- dodatkową adresację stacji Landis&Gyr.
- zabezpieczenie wiadomości komunikacyjnej przy pomocy sumy kontrolnej.
- periodycznie przygotowuje dane bieżące ze stacji Landis&Gyr dla zapotrzebowań PC.

2. Po stranie PC jest do dyspozycji driver komunikacyjny (biblioteka DLL). System PROMOTIC posiada dostęp do biblioteki DLL przy pomocy obiektu PmaDll i wywołuje jej funkcje (odczyt danych, zapis danych, itd.). Driver komunikacyjny utrzymuje wewnętrzną bazę danych zmiennych. W ten sposób są zapewnione szybkie odpowiedzi na żądania z aplikacji PROMOTIC, ponieważ nie oczekuje się na odczyt realnej wartości z Landis&Gyr, lecz zostaje zwrócona wartość odczytana z wewnętrznej bazy danych. Do konwersji RS232/RS485 można zastosować odpowiedni konwerter sprzętowy lub kartę sprzętową do PC. Przy wykorzystaniu sprzętowej karty komunikacyjnej w komputerze warunkiem poprawnego działania jest poprawna zindetyfikowanie karty sprzętowej przez SO Windows (wyświetlenie nowych portów COM w ustawieniach SO Windows).

Warunki handlowe:
- Biblioteka DLL oraz inteligentny konwerter sprzętowy (Producent: CODEA, spol. s r.o., Ostrava, Czechy)
- Zastosowanie obiektu PmaDll wymaga zakup licencji "PmDllActiveX". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
© MICROSYS, spol. s r.o.