Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmChar - Komunikacja z regulatorami Landis&Gyr PRV1"

Komunikacja z regulatorami Landis&Gyr PRV1 przy pomocy drivera komunikacyjnego PmChar z panelem testowym.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / DALI".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektami PmaCommMsg i następujące obiekty: PmaPanel, PmaComm oraz PmaCommMsg.

Informacje ogólne:
Ustawienie oraz zaprogramowanie PRV2 to sprawa programisty Landis&Gyr, który powinien przekazać zajęcie PRV2 pojedyńczymi modułami włącznie adresów oraz własnych zdefiniowanych struktur zmiennych.
Na moduły te oraz struktury można się dopytywać standardowymi poleceniami (patrz przykłady) na przykład:
$xxx.HW - zapytanie na wartość parametru modułu pod adresem xxx
$xxx.SB - zapytanie na wartość binarną parametru modulu pod adresem xxx
itd.


Ważne uwagi:
- Przykłady testów będą poprawnie działać tylko w przypadku właściwego nastawu adresów według ustawienia PRV2
- Zapis wartości należy wykonywać tylko do parametru (adresu) oraz struktury do tego celu przeznaczonych
- Jakiekolwiek błędne zapisy do pamięci PRV2 są bardzo ryzykowne i mogą spowodować przepisanie programu w PRV2 !!!
- W przypadku błędnej składni urządzenie zwraca kod błędu 08H.
- Samotna pozycja danych może zostać odczytana z przyjętych danych na przykład przy pomocy metody PmaCommMsg.ReadVars.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "LandisGyrPRV"
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm potrafi komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

Historia:
Pm8.03.12: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.