Promotic

ReadVars - metoda obiektu PmaCommMsg

Opis:
Metoda zwraca obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w karcie "Dane-odbiór".
Składnia:
Object ReadVars(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:
Obiekt PmVar zawiera informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).
Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript..
Patrz również:
- PmaData.Item (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val = oMsg.ReadVars("xy").Value;
// lub
val = oMsg.ReadVars(0).Value;
Przykład2:
Wartości zmiennych w karcie "Dane-odbiór" zostaną skopiowane do zmiennych obiektu PmaData.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow;
var oData = pMe.Pm("/Data");
var oMsg = pMe.Pm("/Comm/mr1");

for (iRow = 0; iRow < oMsg.Count; iRow++)
{
oData.Item(iRow).Value = oMsg.ReadVars(iRow).Value;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.