Promotic

AutoRunEnabled - właściwość obiektu PmaCommMsg

Opis:
Zezwolenie/zakaztransmisji automatycznej.
Składnia:
Boolean AutoRunEnabled
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Transmituj automatycznie" tego obiektu.
 
Jeżeli transmisja automatyczne jest zezwolona, wtedy będzie automatycznie wywoływana metoda Run z periodem określonym w konfiguratorze "Period transmisji [ms]" (określonym we właściwości AutoRunPeriod).

Ta właściwość działa tylko jeżeli wiadomość jest typu Master (tzn. jeżeli konfigurator "Typ wiadomości" jest ustawiony na "Master").
Patrz również:
- PmaCommGroup.UpdateEnabled (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
oCommMsg.AutoRunEnabled = true;   // false

Historia:
Pm8.00.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.