Promotic

Konfiguracja wstępna "PmChar - DALI"

Sterowanie magistralą DALI przy pomocy drivera komunikacyjnego PmChar z panelem testowym.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / DALI".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektami PmaCommMsg i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData oraz PmaSequencer.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Konfiguracja wstępna umożliwia wybrać dwa typy połączenia urządzenia z komputerem:
- poprzez Ethernet
- po łączu szeregowym komputera (RS232)
Według wybranego konwertera: Komunikacja w sieciach DALI.

Konfiguracja wstępna do komunikacji z magistralą DALI wykorzystuje driver komunikacyjny PmChar. Podstawiom interfejsem komunikacyjnym jest metoda powstałego obiektu PmaFolder o nazwie "RunCmd", któremu są przekazywane dwa parametry. Pierwszy parametr addr przedstawia wartość adresu urządzenia lub grupy urządzeń w sieci. Drugi parametr cmd przedstawia wartość zastosowanego polecenia.

Metoda projektanta "DataToSnd" obiektu PmaComm wytworzy pełny format wiadomości, który zostanie wysłany przy pomocy obiektu PmaSequencer do obiektu PmaCommMsg w celu opracowania. Pojedyńcze fazy komunikacji są przy pomocy metody WriteToLog opracowywane do systemu logowania użytkownika. W panelu testowym można wybrać polecenie lub zapytanie do magistrali DALI a w prawej części panela śledzić zapisy logów systemu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Dali"
Typ komunikacji
Sieciowa komunikacja TCP/IP (domyślnie)
Komunikacja szeregowa
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm potrafi komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.