Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy MICROPEL (Czechy)

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC ze sterownikami PLC od firmy MICROPEL (Czechy, http://www.micropel.cz) jest zalecana następująca możliwość:
 
Komunikacja przy pomocy DDE serwera:

Firma MICROPEL dostarcza komunikacyjny DDE serwer (bezpłatnie). System PROMOTIC wtedy komunikuje się ze sterownikami poprzez interfejs DDE.

Dokumentację można pobrać ze strony producenta http://www.micropel.cz.

 
Zalecane ustawienie DDE klienta w systemie PROMOTIC:

Zezwolony konfigurator "DDE aktywowane"

Nazwa grupy: Micropel
Temat (Topic): var lub mem
 
Połączenie z konkretną pozycją (Item) DDE serwera można zrealizować przy pomocy Konfiguracja rozszerzenia danych: ExtDdeClient w obiekcie PmaData pozycji PmVar.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice