Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja z miernikami Landis ULTRAHEAT

Miernik ciepła ULTRAHEAT od firmy Landis. Wspierana szybkość transmisji 300/1200/2400/4800 Bd, automatyczna detekcja szybkości transmisji (można wyłączyć9.
 
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: PmMBus - Driver do komunikacji protokołem M-BUS.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:

 
Jeżeli jest wymagany odczyt tylko niektórych danych z tego miernika, wtedy jest dogodne stosowanie obiektu PmaCommGroup. W nim (lub przy pomocy rozszerzenia danych ExtComm) można określić zmienne tylko dla wymaganych danych. Wartość konfirugatora ItemID może być na przykład: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", itd.
 
Z góry ustawione typy wiadomości dla obiektu PmaCommMsg:
- Odczyt wartości pomiaru:

W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS ActualityDuration (czas aktualizacji [sec]), ResponseDuration (czas odpowiedzi [sec]), Energy (akumulowana energia cieplna [GJ]), Volume (objętość akumulowana [m3]), Power (bieżąca moc ciepelna [kW]), Flow (bieżący przepływ [m3/h]), TemperForward (Temperatura wejścia [°C]), TemperReturn (Temperatura wyjścia [°C]), TemperDiff (Różnica temperatur [°C]), VolumeMem1 (objętość akumulowana [m3] z przeszłego roku), EnergyMem1 (akumulowana energia cieplna [GJ] z przeszłego roku), FabricNr (Numer fabryczny miernika), RespDurationTar1 (czas odpowiedzi [sec], Taryfa=1), PowerMaxTar1 (maksymalna moc cieplna [kW], Taryfa=1), PowerMaxMem1Tar1 (maksymalna moc cieplna [kW] z przeszłego roku, Taryfa=1), FlowMaxTar1 (maksymalny przepływ [m3/h], Taryfa=1), TemperForMaxTar1 (maksymalna Temperatura wejścia [°C], Taryfa=1), TemperRetMaxTar1 (maksymalna Temperatura wyjścia [°C], Taryfa=1), OnTime (ilość dni eksploatacji), OnTimeErr (ilość dni w czasie awarii), OnTimeErrMem1 (ilość dni w czasie awarii z przeszłego roku), DataReading (data oraz czas odczytu, rok nie jest w mierniku do dyspozycji), EnergyTar2 / EnergyTar3 / EnergyTar4 (akumulowana energia cieplna [GJ], Taryfa=2/3/4), EnergyMem1Tar2 / EnergyMem1Tar3 / EnergyMem1Tar4 (akumulowana energia cieplna [GJ] z przeszłego roku, Taryfa=2/3/4), TemperForMaxMem2Tar1 (maksymalna Temperatura wejścia [°C], 1. wartość z przeszłego roku, Taryfa=1), TemperRetMaxMem2Tar1 (maksymalna Temperatura wyjścia [°C], 1. wartość z przeszłego roku, Taryfa=1), FlowMaxMem2Tar1 (maksymalny przepływ [m3/h], 1. wartość przeszłego z roku, Taryfa=1), PowerMaxMem2Tar1 (maksymalna moc cieplna [kW], 1. wartość z przeszłego roku, Taryfa=1), OnTimeErrMem2 (ilość dni w czasie awarii, 1. wartość z przeszłego roku), EnergyMem2 / EnergyMem2Tar2 / EnergyMem2Tar3 / EnergyMem2Tar4 (akumulowana energia cieplna [GJ], 1. wartość z przeszłego roku, Taryfa=0/2/3/4), VolumeMem2 (akumuloana objętość [m3], 1. wartość z przeszłego roku), Date (data oraz czas miernika), Microprogram (wersja), D0 (bajt rozszerzający, prawdopodobnie zawsze 0), D1 (bajt rozszerzający, prawdopodobnie zawsze 0), D2 (bajt rozszerzający, 0.bit=1=przedwczecne ostrzeżenie, 7.bit=0/1=instalacja w rurociągu powrotnym/doprowadzającym).

- Ustawienie daty i czasu:

Przy pomocy tej prostej wiadomości można ustawić czas w mierniku. Data oraz czas określa się w zmiennej Date w karcie "Dane-wysłanie".


Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice