Promotic

Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy IDEC

Firma IDEC Corporation (http://www.idec.com, Japonia) produkuje sterowniki PLC takie jak na przykład
- SmartAxis
- MicroSmart (np. FC6A itd.)
- Micro-3, Micro-1, FA2J, FA3S (starsze typy sterowników PLC)


w aplikacji PROMOTIC można komunikować się z tymi sterownikami w następujące sposoby:

Komunikacja poprzez protokół Modbus

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
- Na przykład PLC SmartAxis wspiera:
- Modbus RTU: na rozszerzonym porcie Comm.
- Modbus TCP/IP: na integrowanym łączu Ethernet.
- Adres Modbus IDEC przedstawiony jest liczbą o 6 cyfrach (np. Holding register 400001). Protokół Modbus tak dużych adresów nie wspiera i dlatego te adresy należy przeliczyć w następujący sposób:
Z 6-cio cyfrowego adresu decymalnego należy wziąć tylko ostatnie 4 cyfry a od tego odliczyć 1 (np. Holding register 400016 będzie posiadać decymalny adres komunikacyjny 15).
W tym przypadku w konfiguratorze "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Bazowe adresy danych" należy ustawić wartości na 0.
- Dane można odczytywać/zapisywać za pomocą następujących funkcji MODBUS:
- Funkcje do odczytu:
01-Read Coil Status (Read Output Bits)
02-Read Input Status (Read Input Bits)
03-Read Holding Registers (Read Output Registers)
04-Read Input Registers
- Funkcje do zapisu:
05-Force Single Coil (Write 1 Bit)
15-Force Multiple Coils (Write n Bits)
16-Preset Multiple Registers (Write n Registers)


Komunikacja poprzez protokół ASCII

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
© MICROSYS, spol. s r.o.