Promotic

Komunikacja z urządzeniami iNELS

Firma iNELS od 2007 roku rozwija oraz produkuje inteligentne urządzzenia elektroinstalacyjne dla mieszkań, budynków w tym komercyjnych, od biurowców poprzez hotele aż po galerie handlowe. Z 13 filiami na całym świecie oraz eksportem do 70 krajów świata znajduje się w czołówce na rynku inteligentnych urządzeń elektroinstalacyjnych.

Do SCADA systemu PROMOTIC zostały zaintegrowane komunikacje z następującymi uraządzeniami serii PLC iNELS:

ASCII protokół - komunikacja PmChar

Jednostka centralna iNELS BUS przekazuje informacje poprzez protokół ASCII - PROMOTIC wykorzystuje driver komunikacyjny PmChar, który jest częścią składową instalacji. Może śledzić nie tylko stany, temperatury itd. z systemu iNELS BUS, ale również zmieniać wartości i w ten sposób zarządzać systemem. Możliwe jest również komunikowanie się ze stronami trzecimi, monitorowanie oraz ustawianie bardziej skomplikowanych projketów, jako np. kotłownie.
 
Konfiguracja wstępna "Komunikacja z urządzeniami iNELS przy pomocy drivera komunikacyjnego PmChar - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

API interfejs - HttpRequest

Gateway eLAN-RF(Wi)-003 systemu RF Control przekazuje informacje przy pomocy interfejsu API - komunikacja z smart boksem przy pomocy HttpRequest. Umożliwia zarówno odczyt stanów z elementów RF, jak również sterowanie tymi elementami.
 
Konfiguracja wstępna "Komunikacja z urządzeniami iNELS przy pomocy interfejsu API Zestaw komunikacji z danymi i panelem"
© MICROSYS, spol. s r.o.