Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Komunikacja z urządzeniami iNELS przy pomocy interfejsu API Zestaw komunikacji z danymi i panelem"


Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Wytworzy obiekt PmaFolder z podobiektami:
- Commun zawiera obiekty oraz metody zkonfigurowane jako driwer komunikacyjny.
- Test z panelem oraz danymi do testowania komunikacji z podłączonymi urządzeniami.

W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj działa bez dalszych ustawień. W innym przypadku jest konieczne stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz patrz również PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.
- Panel służy do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


PmaFolder Test posiada metody, które wołają metodę o tej samej nazwie w obiekcie Commun. Ponadto istnieje metoda "onReceive", w której na potrzeby panela są określone przykłady opracowania pojedyńczych kategorii zapytań komunikacyjnych.

Samo sterowanie w panelu jest realizowane stopniowo. Ponownym wołaniem metody "StartGetReceive" przy pomocy przycisku "Start Get API" oraz wybraniem odpowiedniego parametru do adresu URL można na przykład pod adresem URL: urladdr/api/devices/XXXXX stwierdzić info o danym urządzeniu. Po lewej stronie panela są widoczne dane w strukturze JSON tak, jak zostały odczytane z komunikacji. W prawej połowie panela są wyświetlone tak, jak były opracowane w metodzie "onReceive".

Dodaniem /state na koniec tego adresu oraz przez wywołanie metody "StartGetReceive" można stwierdzić aktualny stan urządzenia. Jeżeli urządzenie umożliwia zmianę dowolnego stanu lub wartości, wtedy w parametrze PUT parameters należy określić odpowiednią właściwość oraz jej wartość w właściwej postaci (przykład: {"on":true} lub {"brightness":100,"red":255,"green":255,"blue":0}, itd.)

Całe określenie adresu URL oraz parametru przed wywołaniem metody "StartPutReceive" przy pomocy przycisku "Start Put API" będzie na przykład w następującej postaci:
 
url: http://217.197.144.56:9090/api/devices/46458 oraz PUT parameters: {"brightness":100,"red":255,"green":255,"blue":0}

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "iNELS"
Adres URL oraz port

Historia:
Pm8.03.21: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.