Promotic

Předkonfigurace "Komunikace s iNELS zařízeními pomocí síťového API rozhraní Sestava komunikace s daty a obrazem"


Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Vytvoří objekt PmaFolder s podobjekty:
- Commun má objekty a metody nakonfigurované jako komunikační rozhraní ovladače.
- Test s obrazem a daty pro testování komunikace s připojenými zařízeními.

Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a viz také PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem..
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


PmaFolder Test má metody, které volají metody stejného názvu v objektu Commun. Ale navíc je zde metoda "onReceive", kde jsou pro potřeby obrazu uvedeny příklady zpracování jednotlivých kategorií komunikačních dotazů.

Samotné ovládání v obrazu je řešeno stupňovitě. Opakovaným voláním metody "StartGetReceive" tlačítkem "Start Get API" a vybráním příslušného parametru do URL adresy lze například na URL adrese: urladdr/api/devices/XXXXX zjistit info o daném zařízení. V levé polovině obrazu jsou vidět data ve struktuře JSON tak, jak přišla z komunikace. V pravé půli obrazu jsou tyto data zobrazeny tak jak byly zpracovány v metodě "onReceive".

Přidáním /state na konec této adresy a zavoláním metody "StartGetReceive" zjistíme aktuální stav zařízení. Pokud zařízení umožňuje něterý stav nebo hodnotu změnit, pak je nutno zadat v parametru PUT parameters příslušnou vlastnost a její hodnotu do správného tvaru (příklad: {"on":true} nebo {"brightness":100,"red":255,"green":255,"blue":0}, atd.)

Celé zadání URL adresy a parametru před voláním metody "StartPutReceive" tlačítkem "Start Put API" bude mít například tuto podobu:
 
url: http://217.197.144.56:9090/api/devices/46458 a PUT parameters: {"brightness":100,"red":255,"green":255,"blue":0}

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "iNELS"
URL adresa a port

Historie:
Pm8.03.21: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.