Promotic

Konfiguracja wstępna "Komunikacja z urządzeniami iNELS przy pomocy drivera komunikacyjnego PmChar - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Wytworzy obiekt PmaFolder zawierającego obiekt PmaCommMsg oraz panelem do stwierdzania informacji o podłączonym urzączeniu oraz testowaniu wartości
W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj działa bez dalszych ustawień. W innym przypadku jest konieczne stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz patrz również PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika..
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


Konfiguracja wstępna umożliwia eksport do pliku listy dostępnych urządzeń z ich adresami oraz wartościami zmiennych. Lista ta została w panelu zastosowana do celów testowych oraz zmian wartości przy pomocy poleceń GET oraz SET.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "iNELS"
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.03.21: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.