Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja ze sterownikami PLC DIGI Control

Możliwości komunikacji ze sterownikami PLC DIGI Control od firmy GFR (http://www.digicontrol.eu, www.gfr.de):
 

Komunikacja protokołem S-BUS+

Dla standardowej komunikacji ze sterownikami DIGI Control jest protokół o nazwie S-BUS+.

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z tym PLC jest najdogodniejszym zastosowanie drivera PROMOTIC:

 
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracja wstępna "PmSBUS - PLC DIGIControl - Zestaw komunikacji z danymi i panelem".

Komunikacja protokołem BACnet

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z tym PLC jest najdogodniejszym zastosowanie drivera PROMOTIC:
 
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracja wstępna "PmBACnet - Zestaw komunikacji z danymi i panelem dla nieprzedstawionego urządzenia".

Inne możliwości komunikacji

Ze sterownikami PLC DIGI Control można komunikować się również w inny sposób.

Dla tego rodzaju komunikacji można zastosować OPC serwer trzecich firm - patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC.

Aplikacja PROMOTIC w takim przypadku będzie komunikować się jako klient przy pomocy interfejsu OPC.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice