Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "PmBACnet - Zestaw komunikacji z danymi i panelem dla nieprzedstawionego urządzenia"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmBACnet.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / BACnet protokół komunikacyjny".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

 
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do jej funkcjonowania nie jest konieczny.
 
Konfiguracja wstępna dla łącza szeregowego.

W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj działa bez dalszych ustawień. W innym przypadku jest konieczne stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz w dokumentacji: PmBACnet - Driver do komunikacji protokołem BACnet.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "BACnet"

Adres sieciowyAdres sieciowy, pod którym będzie podłączona strona przeciwległa. Adres można wprowadzić jako adres IP (np. 192.168.0.15) lub jako nazwę komputera (np. server11).

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.

Wytworzyć przykładów danych testowychPowstanie zestaw danych testowych
Administracja tygodniowego pleneraWytworzy panel oraz obiekty do podłączenia, odczytu oraz edycji tygodniowego planera.
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.

Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.

Wytwórz panel "Dane odczytu"Wytworzy panel do śledzenia i statystyki wartości komunikacji
Nazwa paneluWyświetlona w nagłówku i tytule panelu
Wytwórz PmaCommMsg do wczytania informacji ze sterownika PLCWytworzy obiekt PmaCommMsg, który umożliwi wczytanie nazw wszystkich zmiennych ze sterownika PLC.
Wytwórz panel do wyświetlenia i zapisania nazw zmiennych ze sterownika PLCZ panelu można obsługiwać wykonanie metody Run oraz również zapisanie wyświetlonych informacji do pliku.

Historia:
Pm8.02.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice