Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Wago BACnet Controller oraz driver PmBACnet - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmBACnet z panelem testowym dla Wago BACnet/IP Controller 750-830.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / BACnet".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.
- Panel służy do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny.


Wymagane binarne oraz analogowe I/O parametry są wytworzone i połączone w obiekcie PmaData przez ExtComm ze zmiennymi w sterowniku PLC w kolejności od 0 do x. Jeżeli jest wymagane połączenie następnych elementów, wtedy są one wytworzone w obiekcie PmaData, ale połączenie z wymaganymi parametrami należy wykonać dodatkowo. Po uruchomieniu aplikacji można te zmienne śledzić w panelu WAGO BACnet - Data.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "WagoBACnet"
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wytworzyć przykładów danych testowychPowstanie zestaw danych testowych
Ilość wyjść binarnych
Ilość wejść binarnych
Ilość wyjść analogowych
Ilość wejść analogowych
Ilość następnych pozycji
Wytwórz panel w przypadku danych testowychWytworzy panel do śledzenia i statystyki wartości komunikacji
Nazwa panelaWyświetlona w nagłówku i tytule panela
Wytwórz PmaCommMsg do wczytania informacji ze sterownika PLCWytworzy obiekt PmaCommMsg, który umożliwia wczytanie nazw wszystkich zmiennych ze sterownika PLC.
Wytwórz panel do wyświetlenia i zapisania nazw zmiennych ze sterownika PLC.Z panelu można obsługiwać wykonanie metody Run jak również zapisanie wyświetlonych informacji do pliku.

Historia:
Pm8.02.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.