Promotic

Předkonfigurace "Wago BACnet Controller a ovladač PmBACnet - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmBACnet s testovacím obrazem pro Wago BACnet/IP Controller 750-830.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / BACnet".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


Požadované binární a analogové I/O veličiny jsou vytvořeny a napojeny v objektu PmaData přes ExtComm na proměnné v PLC automatu v pořadí od 0 do x. Pokud je požadováno napojení dalších položek, pak jsou tyto položky v objektu PmaData vytvořeny, ale napojení na požadované veličiny je nutno provést dodatečně. Po spuštění aplikace lze tyto proměnné sledovat v obrazu WAGO BACnet - Data.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "WagoBACnet"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Počet binárních výstupů
Počet binárních vstupů
Počet analogových výstupů
Počet analogových vstupů
Počet dalších položek
Vytvořit obraz pro testovací dataVytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v záhlaví a titulu obrazu
Vytvořit PmaCommMsg pro načtení informací z PLC automatuVytvoří objekt PmaCommMsg, který umožňuje načtení informací z PLC automatu.
Vytvořit obraz pro zobrazení a uložení informací z PLC automatu.Z obrazu je ovládáno spuštění metody Run a také uložení zobrazených informací do souboru.

Historie:
Pm8.02.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.