Promotic

Předkonfigurace "Wago BACnet Controller a ovladač PmBACnet - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmBACnet s testovacím obrazem pro Wago BACnet/IP Controller 750-830.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / BACnet".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


Požadované binární a analogové I/O veličiny jsou vytvořeny a napojeny v objektu PmaData přes ExtComm na proměnné v PLC automatu v pořadí od 0 do x. Pokud je požadováno napojení dalších položek, pak jsou tyto položky v objektu PmaData vytvořeny, ale napojení na požadované veličiny je nutno provést dodatečně. Po spuštění aplikace lze tyto proměnné sledovat v obrazu WAGO BACnet - Data.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "WagoBACnet"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako IPv4 adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
IPv4 adresa 127.0.0.1 je lokální adresa tohoto počítače.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Počet binárních výstupů
Počet binárních vstupů
Počet analogových výstupů
Počet analogových vstupů
Počet dalších položek
Vytvořit obraz pro testovací dataVytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v záhlaví a titulu obrazu
Vytvořit PmaCommMsg pro načtení informací z PLC automatuVytvoří objekt PmaCommMsg, který umožňuje načtení informací z PLC automatu.
Vytvořit obraz pro zobrazení a uložení informací z PLC automatu.Z obrazu je ovládáno spuštění metody Run a také uložení zobrazených informací do souboru.

Historie:
Pm8.02.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.