Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmBACnet - Sestava komunikace s daty a obrazem pro neuvedené zařízení"

Konfigurace komunikačního ovladače PmBACnet.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / BACnet komunikační protokol".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.


Předkonfigurace pro sériovou linku.
Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmBACnet - Ovladač pro komunikaci protokolem BACnet.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "BACnet"
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Správa týdenního plánuVytvoří obraz a objekty pro připojení, vyčtení a editaci týdenního plánu.
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu
Vytvořit PmaCommMsg pro načtení informací z PLC automatuVytvoří objekt PmaCommMsg, který umožňuje načtení informací z připojeného PLC.
Vytvořit obraz pro zobrazení a uložení informací z PLC automatuZ obrazu je ovládáno spuštění metody Run a také uložení zobrazených informací do souboru.

Historie:
Pm8.02.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice