Promotic

Předkonfigurace "PmBACnet - Sestava komunikace s daty a obrazem pro neuvedené zařízení"

Konfigurace komunikačního ovladače PmBACnet.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / BACnet".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


Předkonfigurace pro sériovou linku.
Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a viz také PmBACnet - Ovladač pro komunikaci protokolem BACnet..
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "BACnet"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako IPv4 adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
IPv4 adresa 127.0.0.1 je lokální adresa tohoto počítače.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Správa týdenního plánuVytvoří obraz a objekty pro připojení, vyčtení a editaci týdenního plánu.
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v záhlaví a titulu obrazu
Vytvořit PmaCommMsg pro načtení informací z PLC automatuVytvoří objekt PmaCommMsg, který umožňuje načtení informací z připojeného PLC.
Vytvořit obraz pro zobrazení a uložení informací z PLC automatuZ obrazu je ovládáno spuštění metody Run a také uložení zobrazených informací do souboru.

Historie:
Pm8.02.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.