Promotic

Komunikacja z modułami logicznymi LOGO! od firmy Siemens

Moduły logiczne LOGO! mają uniwersalne zastosowanie w przemyśle rówież jako część składowa urządzeń technicznych budynków. Przykłady zastosowania:
- Proste zarządzanie siłownikami oraz czujnikami
- Automatyka budynkowa
- Zdalny nadzór oraz sterowanie małych maszyn
- Podstawowe zarzadzanie energią
- Pilnowanie powierzchni dla aplikacji logistycznych
- oraz wiele innych


Komunikacja z modułami logicznymi LOGO! 8

Moduł LOGO! 8 (OBA8) wspiera Ethernet komunikację poprzez protokół S7.
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Ustawienia parametrów protokołu S7 dla LOGO! 8:
- Typ komunikacji = Ethernet ISOonTCP Standard
- Rack = 0
- CPU Slot = 1
- Connection type = 2 = OP-connection


Notatki do wprowadzania wymaganego adresu zmiennej (do wprowadzania ItemId):
- Rejestry w modułach LOGO! rozpoczynające się od 1, w protokole S7 są zadresowane od 0.
- Wartości w obszarach danych (np. w obszarach I, Q, M, itd.) są typu Bit, w protokole S7 są wszak typu Byte (tzn. do jedej wartości S7 "zmieści się" 8 wartości LOGO!). Dlatego jest konieczne przeliczać adresy LOGO! na adresy S7. Przykład:
M1 -> M0.0
M8 -> M0.7
M9 -> M1.0
- LOGO! posiada obszar danych VM, który w S7 jest dostępna w databloku DB1. Do tego obszaru jest również zamapowana reszta obszarów:
Obszar danych adres VM - od adres VM - do Zakres adres S7
I 1024 1031 8 bajtów I1 = DB1,X1024.0 = I0.0
AI 1032 1063 32 bajtów AI1 = DB1,W1032
Q 1064 1071 8 bajtów Q1 = DB1,X1064.0 = Q0.0
AQ 1072 1103 32 bajtów AQ1 = DB1,W1072
M 1104 1117 14 bajtów M1 = DB1,X1104.0 = M0.0
AM 1118 1245 128 bajtów AM1 = DB1,W1118
NetI 1246 1261 16 bajtów NetI1 = DB1,X1246.0
NetAI 1262 1389 128 bajtów NetAI1 = DB1,W1262
NetQ 1390 1405 16 bajtów NetQ1 = DB1,X1390.0
NetAQ 1406 1469 64 bajtów NetAQ1 = DB1,W1406
- Do obszaru VM mapowana jest również data oraz czas:
adres VM Wartość Zakres adres S7
984 Diagnostic Bits Array 1 bajt DB1,B984
985 rok 1 bajt DB1,B985
986 miesiąc 1 bajt DB1,B986
987 dzień 1 bajt DB1,B987
988 godzina 1 bajt DB1,B988
989 minuta 1 bajt DB1,B989
990 sekunda 1 bajt DB1,B990

Komunikacja z logicznymi modułami starszych typów aniżeli LOGO! 8

Starsze typy modułów (LOGO! OBA6, LOGO! OBA7) nie wspierają Ethernet komunikację poprzez protokół S7.
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: OPC serwer.

OPC serwer od firmy Siemens:
- Nazwa: S7-200 PC-Access V1.0.
- Dla tego OPC serwera zalecane:
- Zainstalować driver "PC Adapter USB A2 Driverdisk V1.0" - patrz https://support.industry.siemens.com/#document/78453460
- OPC serwer uruchomić jako Administrator
© MICROSYS, spol. s r.o.