Update cookies preferences
Promotic

Komunikace s logickými moduly LOGO! od firmy Siemens

Logické moduly LOGO! jsou univerzálně použitelné v průmyslu i jako součást technických zařízení budov. Příklady použití:
- Jednoduché monitorování a řízení akčních členů a sensorů
- Automatizace budov
- Vzdálený dohled a řízení malých strojů
- Základní sledování energií
- Sledování polohy pro logistické aplikace
- a mnoho dalších


Komunikace s logickými moduly LOGO! 8

Modul LOGO! 8 (OBA8) podporuje Ethernet komunikaci protokolem S7.
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

Nastavení parametrů protokolu S7 pro LOGO! 8:
- Typ komunikace = Ethernet ISOonTCP Standard
- Rack = 0
- CPU Slot = 1
- Connection type = 2 = OP-connection


Poznámky pro zadání požadované adresy proměnné (pro zadání ItemId):
- Adresy začínají v modulech LOGO! od 1, v protokolu S7 je však adresace od 0.
- Hodnoty v oblastech dat (např. v oblastech I, Q, M, atd.) jsou typu Bit, v protokolu S7 jsou však typu Byte (tzn. do jedné hodnoty S7 se "vejde" 8 hodnot LOGO!). Proto při zadávání je nutno přepočítat LOGO! adresy na adresy S7. Příklad:
M1 -> M0.0
M8 -> M0.7
M9 -> M1.0
- LOGO! má oblast dat VM, která je v S7 dostupná v databloku DB1. Do této oblasti se mimo jiné mapují ostatní oblasti:
Oblast dat VM adresa - od VM adresa - do Rozsah S7 adresa
I 1024 1031 8 bajtů I1 = DB1,X1024.0 = I0.0
AI 1032 1063 32 bajtů AI1 = DB1,W1032
Q 1064 1071 8 bajtů Q1 = DB1,X1064.0 = Q0.0
AQ 1072 1103 32 bajtů AQ1 = DB1,W1072
M 1104 1117 14 bajtů M1 = DB1,X1104.0 = M0.0
AM 1118 1245 128 bajtů AM1 = DB1,W1118
NetI 1246 1261 16 bajtů NetI1 = DB1,X1246.0
NetAI 1262 1389 128 bajtů NetAI1 = DB1,W1262
NetQ 1390 1405 16 bajtů NetQ1 = DB1,X1390.0
NetAQ 1406 1469 64 bajtů NetAQ1 = DB1,W1406
- Do oblasti VM se také mapuje datum a čas:
VM adresa Hodnota Rozsah S7 adresa
984 Diagnostic Bits Array 1 bajt DB1,B984
985 rok 1 bajt DB1,B985
986 měsíc 1 bajt DB1,B986
987 den 1 bajt DB1,B987
988 hodina 1 bajt DB1,B988
989 minuta 1 bajt DB1,B989
990 sekunda 1 bajt DB1,B990

Komunikace s logickými moduly staršími než LOGO! 8

Starší typy modulů (LOGO! OBA6, LOGO! OBA7) nepodporují Ethernet komunikaci protokolem S7.
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít: OPC server.

OPC server od firmy Siemens:
- Název: S7-200 PC-Access V1.0.
- Pro tento OPC server je doporučeno:
- Instalovat ovladač "PC Adapter USB A2 Driverdisk V1.0" - viz https://support.industry.siemens.com/#document/78453460
- OPC server spouštět jako Administrátor
© MICROSYS, spol. s r.o.