Update cookies preferences
Promotic

Komunikace s měřiči Danfoss INFOCAL-5

Měřič INFOCAL-5 od firmy Danfoss. Byl navržen pro program přístrojů SONOCAL na fakturační měření tepelné nebo chladící energie (pro teploty do 170 C a průtokem do 25000 m3/h). Má paměť pro 24 měsíců. Podporovaná přenosová rychlost je 300/600/1200/2400 Bd pro sériovou linku a 300/600 Bd pro optický port.

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

Pokud se požaduje příjem pouze některých údajů z tohoto měřiče, pak je vhodné použít objekt PmaCommGroup. V něm (nebo pomocí datového rozšíření ExtComm) lze definovat proměnné pouze pro požadované údaje. Hodnota konfigurátoru "ItemId" může být například: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", atd.
Pro čtení měsíčních hodnot lze použít identifikátor s oblastí "Ia" a za tím uvést index měsíce (128=aktuální měsíc, 129=minulý měsíc, ... 152=měsíc před 2 roky). Například "sa254.Ia128.Energy", "sa254.Ia129.Energy", atd.

Předkonfigurované typy zpráv pro objekt PmaCommMsg:
- Čtení měřených hodnot:
V kartě "Data-příjem" jsou proměnné: Záhlaví M-BUS zprávy CustomerNr (identifikační číslo zákazníka), Energy (akumulovaná energie [GJ]), Volume (akumulovaný objem [m3]), Power (okamžitý výkon [kW]), Flow (okamžitý průtok [m3/h]), TemperForward (Vstupní teplota [°C]), TemperReturn (Výstupní teplota [°C]), TemperDiff (Teplotní rozdíl [°C]), OnTime (počet dnů od zapnutí), Date (aktuální datum a čas), Error (viz poznámka výše).
- Čtení měsíčních zpráv (Monthly Report):
V kartě "Data-zaslání" jsou proměnné:
Address = adresa měřiče
MonthIndex = index měsíce (128=aktuální měsíc, 129=minulý měsíc, ... 152=měsíc před 2 roky)
V kartě "Data-příjem" jsou proměnné:
Záhlaví M-BUS zprávy
CustomerNr (identifikační číslo zákazníka),
Energy (akumulovaná energie [GJ]),
Volume (akumulovaný objem [m3]),
Tariff1 (energie[GJ] nebo OnTime[den]),
Tariff2 (energie[GJ] nebo OnTime[den]),
CounterA (energie nebo celkový objem),
CounterB (energie nebo celkový objem),
PeekValue (výkon [kW] nebo průtok [m3/h]),
OnTime (počet dnů od zapnutí),
Date (datum a čas historie),
Error (viz poznámka výše),
MonthIndex (index měsíce),
© MICROSYS, spol. s r.o.