Promotic

Komunikace protokolem M-BUS

M-BUS (z anglického Meter-Bus) je komunikační standard, který je vyvíjen ve spolupráci University Padeborn a firmy Texas Instruments (Německo).
M-BUS je určen pro aplikace sběru dat z měřičů odběru nejrůznějších médií (například pitné a užitkové vody, plynu, tepla, elektrické energie).
Vzhledem k relativně úzké a poměrně specializované aplikační oblasti jsou na M-BUS kladeny specifické požadavky. Musí zajistit propojení velkého množství zařízení (řádově několika set) na vzdálenost až několika kilometrů. Přenos dat musí být kvalitně zabezpečen proti chybám. Na druhé straně je typickou vlastností aplikace nepříliš časté odečítání naměřených hodnot s nízkými nároky na odezvy v reálném čase - přenosová rychlost bývá pouze od 300 do 9600 Bd.

Příklady konkrétních měřičů:
ULTRAHEAT od firmy Landis, F4 od firmy SVM, MULTICAL od firmy Kamstrup, INFOCAL od firmy Danfoss, Actaris (Schlumberger), EESA, SuperCal, SonoGyr, Calmex, Schninzell, Glorices, Spanner-Polux atd.

M-BUS HW převodníky

Protokolem M-BUS komunikují měřiče přes speciální fyzické rozhraní (36V) a proto je nutný HW převodník z M-BUS na RS232, RS485, RS422 nebo Ethernet.
Například jsou vyzkoušeny převodníky:
- Převodník od firmy JC Elektronika (Slovensko, http://www.prevodniky.sk).
Firma vyrábí různé druhy M-Bus převodníků a přepěťových ochran pro M-Bus síťe. Nabízí různé typy od nejjednodušších pro připojení jen tří měřičů až po největší pro připojení až 190 M-Bus zařízení.
- Sériové převodníky RS485, RS232 a USB na M-Bus.
- Opakovače M-Bus linky.
- Inteligentní Ethernet M-Bus převodníky.
Ethernet převodník v režimu Smart M-Bus funguje jako M-Bus server. Samostatně komunikuje s měřiči M-Bus, zpracovává jejich údaje a ukladá je do vlastní paměti. Údaje z měřičů jsou pak dostupné ve formátu:
- Web tabulka
- XML, XML-REST a CSV export
- komunikační protokol M-Bus
- e-mail s přiloženými XML, CSV exporty
- uložení exportů na FTP server

V základním režimu Ethernet převodník funguje jako transparentní brána pro přenos M-Bus zpráv pomocí Ethernet protokolů TCP nebo UDP v režimu server nebo klient.
- Převodník DM-MB2ET (M-BUS/Ethernet) od firmy AMiT (Česko, https://amitomation.cz). Poznámky:
- V převodníku lze přes Web rozhraní změnit Parametry Ethernet-klient, které jsou přednastaveny: Síťová adresa=192.168.0.1, Číslo vzdáleného TCP/UDP portu=2000, Typ Ethernet přenosu=TCP
- Je nutno nastavit do "Direct" módu, tzn. do módu, kdy se transparentně přenášejí znaky mezi M-BUS a Ethernet beze změny.
- Převodník SLC-31/32 (M-BUS/RS232) od firmy Elsaco (Česko, http://www.elsaco.cz). Poznámky:
- Vrací ECHO znaky
- Maximální počet Slave modulů: 3 (nebo 20 pokud je externí napájení)
- Doporučené nastavení v Parametry sériové linky: Rychlost=2400, Parita=EVEN (sudá), Filtrovat ECHO znaky=Ano
- Převodník AD-01 (M-BUS/RS232) od firmy Westermo (Švédsko, http://www.westermo.com). Poznámky:
- Maximální počet Slave modulů: 120
- Pokud měřiče mají různé přenosové rychlosti, pak převodník lze nastavit do režimu autobaud.
- Převodník PiiGAB M-Bus 810 (M-BUS/Ethernet a M-BUS/RS232) od firmy PiiGAB (Švédsko, http://www.piigab.se). Poznámky:
- Standardní Parametry Ethernet-klient jsou: Číslo vzdáleného TCP/UDP portu=10001, Typ Ethernet přenosu=UDP.
- Má 4 porty pro M-BUS
- V česku distribuuje firma Papouch (http://www.papouch.com)
- Převodník (M-BUS/RS232) od firmy Control (Polsko, http://www.control.com.pl). Poznámky:
- Maximální počet Slave modulů: 10, 60 nebo 400. Model M-Bus Master 400 slouží k napájení a konverzi signálů pro sítě s více než 255 zařízení nebo zařízení enormně zatěžující síť.
- Všechny převodníky umožňují přenosovou rychlost v rozsahu od 300 do 19200 baud.
- Převodník (M-BUS/RS232) od firmy Codea (Česko).

- Není však na závadu použít i jakékoli jiné převodníky.


PROMOTIC komunikační ovladač PmMBus:

Nejvhodnějším řešením pro komunikaci protokolem M-BUS v aplikaci PROMOTIC je použít PROMOTIC ovladač:
PmMBus - Ovladač pro komunikaci protokolem M-BUS

Tento ovladač je určen pro komunikaci přes sériový port počítače nebo přes Ethernet a je velmi obecně konfigurovatelný.
Umožňuje vyčítání aktuálních hodnot, historie, maxim, atd.
Umožňuje sestavit zprávu obecně, a to jak na úrovni standardních přijímaných zpráv, tak dokonce na bajtové úrovni protokolu M-BUS.

Řešení od firmy ESI Praha:

Firma ESI dodává:
- HW převodník RS232/M-BUS, který převádí elektrický signál RS232 na M-BUS.
- HW inteligentní převodník, který periodicky komunikuje až se 100 stanicemi na sběrnici M-BUS (výstup z inteligentního převodníku je RS232, který je nutné ještě elektricky konvertovat na M-BUS!!).
Načtená data z M-BUS sběrnice ukládá inteligentní převodník do zálohované RAM paměti, odkud je lze vyčítat protokolem Modbus ASCII. Je odzkoušen také provoz přes radiomodemy.
- HW zdroj pro napájení převodníků.


Typy měřičů tepla: Spanner-Polux - typ N101, Schninzell - MZW03, ABB – Picotherm, Clorius, SVM820 (komunikuje po sběrnici M-BUS protokolem SIOX), Kamstrup Multicall III, Danfoss CalStreem, Calmex, vodoměr GWF, čítač impulsů Relay.

Oba převodníky (inteligentní a MCON) je nutno napájet ze zdroje (firma ESI dodává typ MPOW).
Nastavení inteligentního převodníku, tzn. nastavení počtu stanic na sběrnici M-BUS a jejich adres se provádí zasláním zprávy přes protokol Modbus ASCII. Je známa mapa vnitřní RAM paměti převodníku a do ní se protokolem Modbus zapíšou parametry stanic: adresy a počet stanic.
Po zadání počtu stanic a jejích adres čte inteligentní převodník data periodicky přes sběrnici M-BUS a ukládá je do své vnitřní RAM paměti. Tato data pak lze vyčítat ze stanice PC protokolem Modbus (viz komunikační ovladač PmModbusMr).
Struktura načítaných dat je pevně daná (viz dokumentace ESI) a vychází z informací, které poskytují vybrané měřiče tepla.

Technická podpora: ESI spol. s r.o., Ing. Zdenko ŠALAK (esi@login.cz), Česko

Řešení od firmy Codea Ostrava:

Firma Codea dodává OPC server a inteligentní HW převodník M-BUS/RS485.
HW převodník má 2 větve s rozhraním M-BUS a na každou lze zapojit až 8 zařízení (měřičů tepla).
HW převodník komunikuje s měřiči tepla protokolem M-BUS (volitelně 300Bd, 2400Bd). Data jsou archivována na převodníku, PC (přes OPC server) vyčítá data podle svých požadavků.
Typy měřičů tepla: Multical (Karmstrup), Infocal (Danfoss), SVM (ABB), UltraHeat (Siemens Landis&Gyr).
© MICROSYS, spol. s r. o.