Update cookies preferences
Promotic

Komunikace v sítích Sigfox

Technologie Sigfox umožňuje IoT zařízením komunikovat levně, bezpečně a na velké vzdálenosti při zcela minimální spotřebě energie.
Typickými oblastmi aplikací sítě Sigfox jsou odečty vody, elektřiny, plynu, sledování teplot, měření srážek a průtoků, parkovací senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovací zařízení, logistika atd.

V Česku spravuje tuto síť operátor SimpleCell (viz https://simplecell.eu) ve spolupráci s T-Mobilem.

Komunikace aplikace PROMOTIC s cloudovou službou

IoT čidla posílají své údaje do cloudové služby backend.sigfox.com. Aplikace PROMOTIC pak tyto údaje (včetně historie těchto údajů) může číst.
Pro čtení těchto údajů je vhodné použít předkonfiguraci:

Poznámka:
 
Historie pouze 3 dny s placenou možností rozšíření na 30 dnů.

Historie:
Pm9.00.09: Nová verze API rozhraní cloudu (backend.sigfox.com). API "v1" vypnuto 27.4.2020, k dispozici pouze API v2. Obchodní změny: zrušení 12 měsíční historie zpráv. Historie pouze 3 dny s placenou možností rozšíření na 30 dnů. Technické změny: úprava URL adres pro volání metod, změna hodnot reprezentujících čas (timestamp in milliseconds since Unix Epoch). Opraveno v předkonfiguraci.
Pm8.03.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.